Kmetijstvo in razvoj podeželja

O spletišču

O spletišču

O spletišču
O spletišču

Spletišče pripravlja in upravlja Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji. Vsebuje informacije o skupni kmetijski politiki, njenem razvoju in izvajanju in tako prispeva k trdnemu in konkurenčnemu kmetijskemu sektorju in trajnostnemu razvoju podeželja v Evropski uniji.

Kakšne informacije vsebuje spletna stran?

Stran vsebuje:

 • tekoče informacije o razvoju in izvajanju skupne kmetijske politike (SKP);
 • specifične podstrani za stebra SKP (1: neposredna plačila in tržni ukrepi, 2: razvoj podeželja);
 • številne podstrani o posameznih temah (okolje, širitev, kakovost proizvodov itd.);
 • novice, govore, informacije o dogodkih;
 • elektronske objave;
 • analize, statistiko in ocene;
 • posvetovanja o politiki;
 • javne razpise;
 • in še marsikaj.

Za številna kmetijska vprašanja in politike (na primer varnost hrane ali zdravstveno varstvo rastlin) ni pristojen Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, ampak drugi generalni direktorati Komisije. Domača stran in ustrezne podstrani spletišča Kmetijstvo in razvoj podeželja“ vsebujejo povezave do njihovih spletnih strani na portalu EUROPA.

V katerih jezikih je spletišče?

Spletišče upošteva splošne smernice glede jezikov, ki se uporabljajo na portalu EUROPA. Obiskovalcem želimo zagotoviti informacije v njihovem jeziku ali v jeziku, ki ga razumejo.

Uradni dokumenti (kot so zakonodaja, mednarodni sporazumi, pripravljalni akti) so na voljo vsaj v jezikih, ki so bili uradni jeziki EU na dan objave dokumenta. Drugi dokumenti, ki niso pravno zavezujoči, so pogosto objavljeni v angleščini, francoščini in nemščini.

Splošne informacije, ki se redko spreminjajo, so na voljo v 23 uradnih jezikih.

Strokovnejše informacije so navadno v treh jezikih: angleščini, francoščini in nemščini.

Zelo specializirane informacije na podstraneh so včasih le v angleščini.

Informativne kampanje, ki so namenjene širši javnosti ali določenim ciljnim skupinam (na primer otrokom), navadno potekajo v 23 uradnih jezikih EU.

Avtorske pravice

Kopiranje informacij na tej spletni strani je dovoljeno le z navedbo vira (glej obvestilo o avtorskih pravicah).

Priporočamo, da na svoji spletni strani ne navajate naših vsebin, temveč vstavite povezavo in navedete vir (tematska stran „Kmetijstvo in razvoj podeželja“ na portalu EUROPA, © Evropska unija 1995–2012). Tako boste imeli povezavo na redno posodobljene informacije.

Povezavo na tematsko stran „Kmetijstvo in razvoj podeželja“ na portalu EUROPA je mogoče vzpostaviti z vsake spletne strani, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • povezava mora biti označena z evropsko zastavico in besedilom „Kmetijstvo in razvoj podeželja na portalu EUROPA“. Če zastavice ni mogoče uporabiti, so dovoljene tudi tekstovne povezave (na primer: „Več informacij na spletni strani ,Kmetijstvo in razvoj podeželja na portalu EUROPA‘ “), in sicer pod spodaj navedenimi pogoji;
 • povezave so dovoljene le na strani s kratkim hipertekstovnim obvestilom o izjavi o omejitvi odgovornosti in avtorskih pravicah;
 • pri vstopu na stran ,Kmetijstvo in razvoj podeželja na portalu EUROPA‘ mora uporabnik vedeti, da dostopa do informacij, ki niso ekskluzivne ali plačljive;
 • enako pomemben in povezan z zgornjo točko je pogoj, da povezave ne smejo biti v besedilu, ki bi lahko uporabnike zavedlo v prepričanje, da evropske institucije podpirajo cilje ali vsebine druge spletne strani ali organizacije, ki jo upravlja;
 • če so povezave vzpostavljene s strani, ki vsebuje besedila v okvirčkih, strani ne smejo biti prikazane v podobnih okvirčkih, da si uporabniki ne bi zmotno razlagali pravega izvora strani;
 • takoj ko je povezava vstavljena, je treba skrbniku strani Kmetijstvo in razvoj podeželja poslati spletni naslov strani, ki vsebuje povezavo.