Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

O týchto stránkach

O týchto stránkach

O týchto stránkach
O týchto stránkach

Tieto webové stránky vytvorilo a spravuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Nájdete tu informácie o vývoji a uplatňovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej cieľom je prispieť k stabilite a konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora a udržateľnému vývoju vidieckych oblastí v EÚ.

Aké informácie sú k dispozícii na týchto webových stránkach?

Stránky ponúkajú:

 • aktualizovaný prehľad o najnovšom vývoji v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
 • osobitné stránky pre „piliere“ SPP (priame platby a trhové opatrenia, rozvoj vidieka)
 • celý rad stránok o špecializovaných témach (životné prostredie, rozšírenie, kvalita výrobkov atď.)
 • novinky, prejavy, podujatia
 • elektronické publikácie
 • analýzy, štatistiky a hodnotenia
 • verejné konzultácie
 • výzvy na predloženie ponúk
 • a mnoho ďalších informácií

Niektoré témy a politiky týkajúce sa poľnohospodárstva (napríklad bezpečnosť potravín a zdravie rastlín) sú v kompetencii iných generálnych riaditeľstiev Európskej komisie. Aby sme vám uľahčili prístup k týmto informáciám, na našich stránkach nájdete odkazy na príslušné webové stránky portálu EUROPA.

V akých jazykoch sú stránky dostupné?

Tieto stránky sa riadia všeobecnými jazykovými usmerneniami pre portál EUROPA. Našim cieľom je poskytovať vám informácie vo vašom materinskom jazyku (alebo v jazyku, ktorému rozumiete).

Úradné dokumenty (napr. právne predpisy, medzinárodné dohody, prípravné akty) sú k dispozícii minimálne v tých jazykoch, ktoré boli úradnými v deň uverejnenia týchto dokumentov. Ostatné dokumenty, z právneho hľadiska nezáväzné, sa obyčajne uverejňujú v angličtine, francúzštine a nemčine.

Všeobecné informácie, ktoré nevyžadujú časté zmeny, sú k dispozícii v 23 úradných jazykoch.

Odbornejšie informácie sú vo všeobecnosti dostupné v troch jazykoch: angličtine, francúzštine a nemčine.

Vysoko odborné informácie na podstránkach sú obvykle k dispozícii iba v angličtine.

Osobitné informačné kampane zamerané na širšiu verejnosť alebo jej časť (napríklad deti) sa zvyčajne uverejňujú v 23 úradných jazykoch EÚ.

Autorské práva

Reprodukcia informácií dostupných na týchto stránkach je možná iba pod podmienkou, že je citovaný zdroj (pozri upozornenie o autorských právach).

Odporúčame, aby ste na svojich webových stránkach nekopírovali náš obsah, ale radšej použili odkaz, ktorý jasne uvádza zdroj (tematické webové stránky o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na portáli EUROPA, © Európska únia, 1995 – 2012). Zároveň tak vytvoríte odkaz na neustále aktualizované informácie.

Odkaz na tematické stránky „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“ môžete vytvoriť z ľubovoľnej externej webovej stránky za týchto podmienok:

 • Odkaz by mal byť doplnený o európsku vlajku a text „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“. Ak nemôžete použiť obrázok vlajky, použite textové odkazy (napríklad: „Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“) v súlade s uvedenými podmienkami.
 • Odkazy je možné vytvoriť len na stránky, na ktorých je zobrazený krátky hypertextový odkaz na vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a upozornenie o autorských právach.
 • Používateľom, ktorí sa dostanú na stránky „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“ prostredníctvom externého odkazu musí byť zrejmé, že si prezerajú informácie, ktoré sú bezplatné a voľne šíriteľné.
 • Odkazy by nemali vyvolávať dojem, že európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľských webových stránok alebo organizáciu, ktorá ich spravuje.
 • V prípade odkazov z webových stránok využívajúcich rámce (frame-based), je potrebné zabezpečiť, aby sa stránky portálu EUROPA nenačítavali ako rámec, t. j. zdanlivo ako súčasť takýchto webových stránok. Používatelia musia vedieť jasne rozlíšiť pôvod stránok portálu.
 • Keď vytvoríte odkaz na stránky Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pošlite URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza, správcovi týchto webových stránok.