Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Informacje o stronie

Informacje o stronie

Informacje o stronie
Informacje o stronie

Stronami tymi zarządza i ich treść opracowuje Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Strony zawierają informacje na temat kształtowania, realizacji i celów wspólnej polityki rolnej. Ich celem jest wniesienie wkładu w zapewnienie stabilnego i konkurencyjnego sektora rolnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w UE.

Jakie informacje są dostępne na tej stronie?

Strona ta oferuje:

 • aktualności dotyczące rozwoju wspólnej polityki rolnej (WPR)
 • szczegółowe działy dotyczące „filarów” WPR (pierwszy filar: płatności bezpośrednie i środki wspierania rynku; drugi filar: rozwój obszarów wiejskich)
 • szeroki zakres działów poświęconych odrębnym zagadnieniom (środowisko, rozszerzenie, jakość produktu itp.)
 • wiadomości, przemówienia, informacje dotyczące wydarzeń
 • publikacje elektroniczne
 • analizy, statystyki i oceny
 • konsultacje dotyczące polityki
 • ogłoszenia o przetargach
 • i wiele innych informacji.

Niektóre tematy dotyczące rolnictwa i polityki w tej dziedzinie (np. bezpieczeństwo żywności lub ochrona roślin) należą do kompetencji innych dyrekcji generalnych Komisji niż DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby ułatwić dostęp do tych informacji, na naszych stronach znajdują się odpowiednie linki do stron innych dyrekcji w portalu EUROPA.

W jakich wersjach językowych strony te są dostępne?

Strony te są zgodne z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Naszym celem jest udostępnienie informacji w miarę możliwości w języku czytelnika lub w języku najbardziej dla niego zrozumiałym.

Dokumenty oficjalne (jak przepisy prawne, umowy międzynarodowe, prace przygotowawcze) są dostępne w co najmniej tych językach, które były językami urzędowymi w czasie

publikacji tych dokumentów. Inne dokumenty o niewiążącym prawnie charakterze są zazwyczaj publikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Informacje ogólne, które nie ulegają częstym zmianom, są dostępne w 23 językach urzędowych.

Typowo specjalistyczne informacje są zazwyczaj dostępne w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

Bardzo specjalistyczne informacje zamieszczone na podstronach dostępne są w niektórych przypadkach tylko w języku angielskim.

Specjalne kampanie informacyjne skierowane do szerszej grupy odbiorców bądź tylko do jej części (np. dzieci) są zazwyczaj prowadzone w 23 językach urzędowych UE.

Prawa autorskie

Informacje dostępne na tej stronie mogą być reprodukowane tylko pod warunkiem podania źródła (zob. informacje o prawach autorskich).

Użytkownikom radzimy, aby zamiast kopiować na swoich stronach internetowych nasze treści, zamieszczali do nich link z wyraźnym podaniem źródła („Strona tematyczna portalu EUROPA dotycząca rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich © Unia Europejska, 1995-201x”). Dzięki temu link zawsze będzie odsyłał do informacji na bieżąco aktualizowanych.

Linki do stron tematycznych portalu EUROPA dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zasadniczo można umieszczać na dowolnej zewnętrznej stronie internetowej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Linki powinny być oznaczone flagą europejską i opatrzone wzmianką: „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w portalu EUROPA”. Jeżeli nie ma możliwości użycia flagi, zezwala się na zamieszczenie linku tekstowego (np.: „Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych portalu EUROPA dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”, o ile spełniono poniższe warunki.
 • Linki powinny prowadzić wyłącznie do stron, na których wyświetlają się linki do informacji odnoszących się do klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności i praw autorskich.
 • Korzystając za pośrednictwem linku z treści stron internetowych w portalu Europa dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, użytkownicy powinni jasno zdawać sobie sprawę, że przeglądane informacje są ogólnie dostępne i bezpłatne.
 • Podobnie istotne jest, aby linki te nie były zamieszczane w kontekście, który mógłby wywołać u użytkowników przekonanie, że instytucje europejskie popierają cele bądź treści innej witryny internetowej lub zarządzającej nią organizacji.
 • Jeśli linki mają zostać umieszczone w witrynie zbudowanej w oparciu o ramki, strony, do których prowadzą, nie powinny się wyświetlać jako ramki w tej witrynie w sposób, który wprowadziłby użytkowników w błąd co do rzeczywistego pochodzenia tych stron.
 • Jak tylko link zostanie zamieszczony, należy powiadomić o tym administratora portalu stron dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, przesyłając mu adres strony URL, na której wyświetla się link.