Landbouw en plattelandsontwikkeling

Over deze site

Over deze site

Over deze site
Over deze site

Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. U vindt er informatie over de ontwikkeling en uitvoering van het Europees landbouwbeleid, waarmee de EU de kracht en het concurrentievermogen van de landbouwsector, evenals de duurzame ontwikkeling van het platteland wil bevorderen.

Wat voor informatie vindt u op deze website?

U vindt hier:

 • alle nieuwe ontwikkelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
 • informatie over de "pijlers" van het GLB (1: rechtsreekse betalingen en marktmaatregelen, 2: plattelandsontwikkeling)
 • pagina's over allerlei deelaspecten (milieu, uitbreiding, productkwaliteit,...)
 • nieuws, toespraken, evenementenkalender
 • elektronische publicaties
 • analyses, statistieken en evaluaties
 • consultaties
 • aanbestedingen
 • en nog veel meer…

Enkele onderwerpen (zoals voedselveiligheid of planteziekten) vallen onder andere diensten van de Europese Commissie. Die worden niet hier behandeld, maar we geven wel links naar de website van die diensten.

In welke talen is deze website beschikbaar?

Deze website voldoet aan de algemene taalrichtlijnen voor de EUROPA-website. Dat betekent dat wij de informatie die u zoekt, zoveel mogelijk aanbieden in uw eigen taal of in een taal die u begrijpt.

Officiële documenten (wetgeving, internationale overeenkomsten, voorbereidende documenten...) zijn minimaal beschikbaar in de officiële EU-talen op het moment van publicatie. Andere, niet wettelijk bindende documenten worden meestal in het Engels, Frans en Duits gepubliceerd.

Algemene informatie die niet voortdurend verandert, is beschikbaar in 23 officiële talen.

Meer gespecialiseerde informatie is er meestal in drie talen: Engels, Frans en Duits.

Dieper in de website kunt u ook informatie voor experts vinden, die soms enkel in het Engels is.

Informatiecampagnes rond bepaalde thema's zijn bestemd voor de hele bevolking of bepaalde groepen daarvan (bv. kinderen), en worden dus meestal in 23 talen georganiseerd.

Auteursrechten

De informatie op deze site mag alleen worden gebruikt als de bron wordt vermeld (zie de mededeling over auteursrecht).

We raden u aan de inhoud van onze website niet op uw site over te nemen, maar liever een link op te nemen waarbij u duidelijk vermeldt om welke site het gaat (thematische site Landbouw en plattelandsontwikkeling op de EUROPA-site, © Europese Unie, 1995-201x). Zo voorkomt u dat de informatie op uw site achterhaald is.

Over het algemeen kunt u links naar de thematische EUROPA-site "Landbouw en plattelandsontwikkeling" op EUROPA maken vanuit uw website op de volgende voorwaarden:

 • links moeten worden voorzien van de Europese vlag en de tekst "Landbouw en plattelandsontwikkeling op EUROPA". Als u de vlag niet kunt plaatsen, zijn links met een toelichting ook toegestaan (bij voorbeeld: Meer informatie is beschikbaar op de website "Landbouw en plattelandsontwikkeling" op EUROPA), mits ze aan de overige voorwaarden beantwoorden;
 • u mag alleen links leggen naar pagina's waarop een link naar de "Juridische mededeling" voorkomt;
 • wanneer gebruikers de website "Landbouw en plattelandsontwikkeling" op EUROPA via een link bezoeken, moet het volkomen duidelijk zijn dat de informatie die zij te zien krijgen gratis en vrij toegankelijk is;
 • het is ook van belang dat u links zó presenteert dat het duidelijk is dat de Europese instellingen niets te maken hebben met de doelstellingen of de inhoud van uw website of organisatie;
 • als u op uw website frames gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het duidelijk is dat onze pagna's niet tot uw website behoren;
 • als u een link naar onze website opneemt, moet u de webmaster Landbouw en plattelandsontwikkeling de URL van de pagina met de link doorsturen.