Lauksaimniecība un lauku attīstība

Par šo vietni

Par šo vietni

Par šo vietni
Par šo vietni

Šo tīmekļa vietni izveidojis un pārvalda Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts. Tās mērķis ir sniegt informāciju par kopējās lauksaimniecības politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt lauksaimniecības nozares konkurētspēju un lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību ES.

Kāda veida informācija ir atrodama šajā vietnē?

Šī vietne piedāvā:

 • informāciju par jaunākajiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pasākumiem
 • apakšvietnes, kas veltītas KLP “pīlāriem” (pirmkārt, tiešajiem maksājumiem un tirgus atbalsta pasākumiem, otrkārt, lauku apvidu attīstībai)
 • daudzas tematiskās apakšvietnes (vide, paplašināšanās, produktu kvalitāte u.c.)
 • jaunumus, runas, informāciju par pasākumiem
 • elektroniskas publikācijas
 • analītiskus pētījumus, statistiku un novērtējumus
 • dažādās jomās īstenotās politikas apspriešanu
 • konkursu paziņojumus
 • un daudz ko citu.

Atsevišķus ar lauksaimniecību saistītus jautājumus un pasākumus (piemēram, pārtikas nekaitīgums un augu veselība) pārzina citi Komisijas ģenerāldirektorāti, nevis Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts. Lai veicinātu šiem jautājumiem veltītās informācijas pieejamību, sākumlapā vai tajās Lauksaimniecības un lauku attīstības tīmekļa vietnes lapās, kurās runāts par šiem jautājumiem, iekļautas saites uz attiecīgajām tīmekļa vietnēm portālā EUROPA.

 

Kādās valodās ir portāls EUROPA?

Mūsu tīmekļa vietnē ir ievēroti vispārējie valodu principi, kas noteikti EUROPA portālam. Mūsu mērķis ir sniegt apmeklētājiem informāciju, kuru viņi meklē, viņu valodā vai valodā, kuru viņi varētu saprast.

Oficiālie dokumenti (tādi kā tiesību akti, starptautiski līgumi un sagatavošanā esoši tiesību akti) ir pieejami valodās, kurām šo dokumentu publicēšanas dienā bija oficiālu valodu statuss. Citus dokumentus, kuri nav juridiski saistoši, parasti publicē angļu, franču un vācu valodā.

Vispārīga informācija, kad ir maza varbūtība, ka tā mainīsies, ir pieejama 23 oficiālajās valodās.

Specializētāka informācija parasti ir pieejama trijās valodās: angļu, franču un vācu.

Ļoti specializēta informācija tīmekļa vietnes dziļākajos līmeņos dažos gadījumos pieejama vienīgi angļu valodā.

Īpašas plašākai sabiedrībai vai atsevišķiem tās slāņiem (piemēram, bērniem) paredzētas informācijas kampaņas parasti tīmeklī publicē ES 23 oficiālajās valdodās.

 

Autortiesības

Šajā vietnē pieejamo informāciju var reproducēt jeb kopēt tikai tad, ja ir norāde uz avotu (skatiet paziņojumu par autortiesībām).

Mēs iesakām nevis kopēt mūsu saturu, bet gan savā vietnē iekļaut saiti, kas vietnes apmeklētājam ļautu nonākt pie tā, un skaidri norādīt avotu (Lauksaimniecības un lauku attīstības tematiskā vietne portālā EUROPA © European Communities, 1995-2009). Turklāt tā jūsu sniegtā informācija pastāvīgi būs atjaunināta.

Principā saites uz “Lauksaimniecības un lauku attīstības tematiskajām vietnēm portālā EUROPA” var izveidot jebkurā tīmekļa vietnē, ja vien ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • saitēm pievienojams ES karogs un teksts “Lauksaimniecība un lauku attīstība portālā EUROPA”. Ja karogu nevar izmantot, ir atļautas arī teksta saites (piemēram, “Plašāka informācija pieejama “EUROPA portāla Lauksaimniecības un lauku attīstības tīmekļa vietnē”), ievērojot šādus nosacījumus;
 • saites veidojamas vienīgi uz lapām, kurās ir īss hiperteksts, kas atgādina par atbildības ierobežojumu un autortiesībām;
 • ja piekļuvi “EUROPA portāla Lauksaimniecības un lauku attīstības tīmekļa vietnes” lapām nodrošina, izmantojot saiti, lietotājiem ir jābūt pilnīgi skaidram, ka viņi skata informāciju, kas nav ne ekskluzīva, ne tāda, uz ko attiecas piekļuves tiesību maksājums;
 • tikpat svarīgs un ar iepriekšējo ievilkumu saistīts nosacījums — nedrīkst pieļaut, ka konteksts, kurā ievietotas saites, lietotāju varētu uzvedināt uz domām, ka ES iestādes apstiprina vai atbalsta attiecīgās tīmekļa vietnes mērķus vai saturu, kurā saite iekļauta, vai organizāciju, kura pārvalda šo vietni;
 • ja saites ir iekļautas tīmekļa vietnē, kuras veidošanā izmantoti kadri, EUROPA lapas nedrīkst rādīt kopā ar attiecīgās vietnes kadriem tā, ka tas varētu maldināt lietotājus par lapu faktisko izcelsmi;
 • pēc saites izveides ir jāinformē Lauksaimniecības un lauku attīstības tīmekļa vietnes pārzinis, viņam nosūtot tās lapas URL, kurā iekļauta attiecīgā saite.