Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Apie svetainę

Apie svetainę

Apie svetainę
Apie svetainę

Šią svetainę parengė ir tvarko Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas. Joje informuojama apie bendrosios žemės ūkio politikos tikslus, plėtojimą ir įgyvendinimą. Taip siekiama prisidėti prie žemės ūkio sektoriaus gyvybingumo bei konkurencingumo ir darnios ES kaimo vietovių plėtros.

Kokio pobūdžio informacija teikiama šioje svetainėje?

Svetainėje rasite:

 • naujausios informacijos apie bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) raidą;
 • BŽŪP „ramsčiams“ (1. Tiesioginės išmokos ir rinkos priemonės; 2. Kaimo plėtra) skirtų antrinių svetainių;
 • aktualioms temoms (aplinkai, plėtrai, produktų kokybei ir pan.) skirtų antrinių svetainių;
 • naujienų, kalbų, informacijos apie renginius;
 • elektroninių leidinių;
 • tyrimų, statistikos ir vertinimo rezultatų;
 • konsultacijų politikos klausimais;
 • pranešimų apie konkursus;
 • daug kitos informacijos.

Už kai kuriuos su žemės ūkiu susijusius klausimus (pavyzdžiui, maisto saugos ir augalų sveikatos) atsakingi kiti Europos Komisijos generaliniai direktoratai. Kad lankytojams būtų lengviau rasti informacijos šiais klausimais, pradžios puslapyje ir (arba) tiems klausimams skirtose antrinėse svetainėse pateikiama nuorodų į atitinkamas portalo EUROPA interneto svetaines.

 

Kokiomis kalbomis teikiama informacija šioje svetainėje?

Ši svetainė tvarkoma vadovaujantis svetainės EUROPA bendrosiomis kalbų gairėmis. Siekiama lankytojams teikti ieškomą informaciją jų gimtąja arba kita mokama kalba.

Oficialūs dokumentai (teisės aktai, tarptautiniai susitarimai, parengiamieji teisės aktai) pateikiami bent tomis kalbomis, kurios dokumentų paskelbimo dieną turėjo oficialiosios kalbos statusą. Kiti, teisiškai neįpareigojantys, dokumentai dažnai skelbiami anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Bendroji nedažnai atnaujinama informacija teikiama 23 oficialiosiomis kalbomis.

Specialistams skirta informacija dažniausiai pateikiama trimis kalbomis: anglų, prancūzų ir vokiečių.

Labai siauros srities specialistams skirta informacija, esanti tolimuose svetainės skyreliuose, kartais pateikiama tik anglų kalba.

Specialios informacinės kampanijos, skirtos plačiajai visuomenei arba jos daliai (pavyzdžiui, vaikams), paprastai vykdomos 23 oficialiosiomis ES kalbomis.

 

Autorių teisės

Šioje svetainėje skelbiamą informaciją galima dauginti su sąlyga, kad nurodomas jos šaltinis (žr. pranešimą apie autorių teises).

Rekomenduojame ne atkartoti mūsų svetainės turinį savo svetainėje, o pateikti jos nuorodą ir aiškiai nurodyti šaltinį (portalo EUROPA Žemės ūkio ir kaimo plėtros teminė svetainė, © Europos Bendrijos, 1995–2009). Taip suteiksite lankytojams galimybę gauti nuolat atnaujinamos informacijos.

Apskritai nuorodų į portale EUROPA esančią žemės ūkio ir kaimo plėtros teminę svetainę gali būti pateikiama bet kurioje svetainėje, jei laikomasi šių sąlygų:

 • nuorodos ženklinamos ES vėliava, įrašomas tekstas „Portalo EUROPA Žemės ūkio ir kaimo plėtros svetainė“; jei neįmanoma naudoti vėliavos ženklo, laikantis nurodytų sąlygų gali būti teikiamos tekstinės nuorodos (pavyzdžiui, „Daugiau informacijos rasite portalo EUROPA Žemės ūkio ir kaimo plėtros svetainėje“);
 • nuorodos turi būti teikiamos tik į tuos puslapius, kuriuose skelbiamas trumpas hipertekstinis pranešimas, nukreipiantis į pranešimus apie teisinės atsakomybės apribojimą ir autorių teises;
 • vartotojams, kurie į portalo EUROPA Žemės ūkio ir kaimo plėtros interneto svetainę patenka naudodamiesi nuoroda, turi būti visiškai aišku, kad jų skaitoma informacija skelbiama viešai ir nemokamai;
 • taip pat svarbu neteikti nuorodų tokiame kontekste, kad vartotojams galėtų susidaryti įspūdis, kad ES institucijos remia tos svetainės turinį arba ją tvarkančios organizacijos tikslus arba jiems pritaria;
 • jeigu nuorodos teikiamos rėmelius palaikančioje svetainėje, jos neturėtų būti atidaromos kaip rėmelis, kad vartotojams būtų aišku, iš kur tie puslapiai atkeliavo;
 • apie pateiktą nuorodą reikia tuojau pat pranešti Žemės ūkio ir kaimo plėtros svetainės administratoriui ir nusiųsti jam tinklalapio, kuriame pateikta nuoroda, interneto adresą.