Poljoprivreda i ruralni razvoj

O těchto stránkách

O těchto stránkách

O těchto stránkách
O těchto stránkách

Stránky vytváří a spravuje generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. Nabízejí informace o společné zemědělské politice, její tvorbě a provádění a přispívají tak k tomu, aby bylo odvětví zemědělství zdravé a konkurenceschopné a aby se venkovské oblasti EU rozvíjely udržitelným způsobem.

Jaké informace jsou k dispozici?

Na těchto stránkách najdete:

 • aktualizované informace o vývoji politik v rámci společné zemědělské politiky (SZP)
 • stránky specificky věnované „pilířům“ SZP (1: přímé platby a tržní opatření, 2: rozvoj venkova)
 • celou řadu stránek o aktuálních tématech (životní prostředí, rozšíření, kvalita produktů...)
 • zprávy, projevy, informace o událostech
 • elektronické publikace
 • analýzy, statistiky a hodnocení
 • konzultace
 • nabídková řízení
 • a mnoho dalšího

Za řadu témat a politik, které souvisejí se zemědělstvím (např. nezávadnost potravin nebo rostlinolékařství), jsou odpovědná jiná generální ředitelství Komise. Na úvodní i dalších stránkách „Zemědělství a rozvoj venkova“ tedy uvádíme související odkazy na portál EUROPA, aby byly informace o těchto tématech lépe přístupné.

V jakých jazycích jsou tyto stránky k dispozici?

Stránky se řídí obecnými jazykovými zásadami přijatými pro portál EUROPA. Naším cílem je poskytnout návštěvníkům stránek informace, které hledají, v jejich jazyce nebo v jazyce, jemuž s největší pravděpodobnější nejlépe rozumějí.

Úřední dokumenty (jako právní předpisy, mezinárodní dohody, návrhy právních předpisů) jsou dostupné minimálně v jazycích, které byly úředními jazyky v době jejich zveřejnění. Ostatní dokumenty, které nejsou právně závazné, se obvykle vydávají v angličtině, francouzštině a němčině.

Obecné informace, které se tak často nemění, jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích.

Specializovanější informace jsou zpravidla k dispozici ve třech jazycích: anglicky, francouzsky a německy.

Vysoce specializované informace na stránkách, kterou jsou umisťovány na úrovně vzdálenější od úvodní stránky, jsou někdy k dispozici pouze anglicky.

Konkrétní informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost nebo nějaký konkrétní segment veřejnosti (např. děti) jsou obvykle ve 23 úředních jazycích EU.

Autorská práva

Informace z těchto stránek je povoleno reprodukovat, pokud je uveden zdroj (viz upozornění o ochraně autorských práv).

Doporučujeme obsah těchto stránek na vašich stránkách neduplikovat, nýbrž uvést odkaz na náš obsah a jasně zmínit jeho zdroj (tematické stránky Zemědělství a rozvoj venkova na portálu EUROPA © Evropská unie, 1995–201x). Odkaz navíc umožňuje přístup k informacím, které jsou neustále aktualizovány.

Odkazy na tematické stránky Zemědělství a rozvoj venkova na portálu EUROPA lze v zásadě vytvářet z jakékoli internetové stránky za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

 • odkaz by měl být doplněn vlajkou EU a textem „Zemědělství a rozvoj venkova na portálu EUROPA“. Pokud nelze použít vlajku, je možné uvést také textové odkazy (např.: „Další informace jsou uvedeny na tematických stránkách „Zemědělství a rozvoj venkova na portálu EUROPA““), za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky :
 • odkazy lze vytvořit pouze na stránky, které uvádějí krátké hypertextové oznámení poukazující na prohlášení o odmítnutí odpovědností a záruk a upozornění o ochraně autorských práv;
 • pokud se uživatelé dostanou na stránky Zemědělství a rozvoj venkova na portálu EUROPA prostřednictvím odkazu, mělo by jim být naprosto jasné, že prezentované informace jsou volně šiřitelné a že přístup k nim je bezplatný;
 • odkazy by se neměly uvádět v kontextech, které by v uživateli mohly vyvolat dojem, že orgány EU schvalují nebo podporují cíle nebo obsah stránek, z nichž se odkazuje, nebo organizace, která je spravuje;
 • pokud je odkaz vytvořen ze stránky založené na rámcích (frame-based website), nesmí způsob, jakým se stránky zobrazují v rámcích, v uživateli vyvolávat mylný dojem, pokud jde o skutečný původ stránek;
 • jakmile vytvoříte odkaz, uvědomte o něm webmastera stránek Zemědělství a rozvoj venkova zasláním URL stránky, kde se odkaz objevuje.