Agriculture and rural development

Eolas faoin suíomh seo

Eolas faoin suíomh seo

Eolas faoin láithreán seo
Eolas faoin suíomh seo

Is í an Ardstiúrthóireacht Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe a dhéanann forbairt agus bainistíocht ar an suíomh gréasáin seo. Is é is aidhm di faisnéis a scaipeadh faoi chur i bhfeidhm agus forbairt an Chomhbheartais Thalmhaíochta, chun earnáil na talmhaíochta a láidriú agus fiontraíocht agus forbairt inbhuanaithe a threisiú i dtuathcheantair san Aontas Eorpach.

Cén cineál faisnéise atá ar fáil ar an suíomh gréasáin seo?

Cuireann an suíomh seo na nithe seo a leanas ar fáil:

 • clúdach nuashonraithe faoi chora beartais i gcreat an Chomhbheartais Thalmhaíochta (CBT)
 • sain-fhoshuímh a bhaineann le "galláin" an CBT (1: íocaíochtaí díreacha agus bearta margaidh, 2: forbairt tuaithe)
 • raon leathan foshuíomh faoi shaincheisteanna reatha (Comhshaol, Méadú, mianach táirgí ...)
 • nuacht, óráidí, eolas faoi imeachtaí
 • ríomhfhoilseacháin  
 • taifigh, staidreamh agus luachálacha
 • comhairliúcháin beartas
 • gairmeacha ar thairiscintí
 • agus a lán eile

 

Tagann roinnt ábhar agus beartas a bhaineann le talmhaíocht (mar shampla sábháilteacht bia nó sláinte plandaí) faoi fhreagracht Ardstiúrthóireachta eile sa Choimisiún seachas AS na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe. Chun rochtain ar eolas faoi na hábhair sin a éascú, cuireadh naisc ar fáil chuig na suímh gréasáin chuí ar EUROPA ar an leathanach baile agus/nó i bhfoshuímh an tsuímh "Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe".

 

Cad iad na teangacha ina bhfuil an suíomh gréasáin seo ar fáil?

Cloíonn an suíomh gréasáin seo leis na treoirlínte teanga ginearálta a leagadh síos d'EUROPA. Is é is aidhm dúinn faisnéis a thabhairt do chuairteoirí ina dteanga féin nó i dteanga atá acu.

Tá cáipéisí oifigiúla (amhail reachtaíocht, comhaontuithe idirnáisiúnta, gníomhartha ullmhúcháin) ar fáil ar a laghad sna teangacha a bhí oifigiúil ag dáta a bhfoilsithe . Foilsítear doiciméid eile, nach bhfuil ceangailteach go dlíthiúil, go minic as Béarla, as Fraincis agus as Gearmáinis.

Faisnéis ghinearálta nach n-athraítear rómhinic, tá fáil uirthi i bprionsabal i ngach teanga oifigiúil, ach níl fáil ar a lán ábhar as Gaeilge fós (seachas an leathanach seo).

De ghnáth, ní bhíonn faisnéis níos speisialaithe ar fáil ach i dtrí theanga: Béarla, Fraincis agus Gearmáinis.

Uaireanta ní bhíonn saineolas ardspeisialaithe sna leibhéil is doimhne sa suíomh ar fáil ach amháin as Béarla.

Feachtais fhaisnéise ar leith, a bhíonn dírithe ar an mórphobal nó ar chodanna de (ar pháistí, mar  shampla), seoltar i ngach teanga oifigiúil iad.

 

Cóipcheart

Níl atáirgeadh ábhar ón suíomh gréasáin seo údaraithe ach nuair a léirítear an fhoinse.  Féach an fógra cóipchirt ar http://europa.eu/geninfo/legal_notices_ga.htm.

Molaimid gan ár n-inneachtar a chóipeáil ar do shuíomh gréasáin, ach nasc a bhunú chuige, ag léiriú na foinse go soiléir (suíomh téamach na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe  ar EUROPA, © An tAontas Eorpach, 1995-201x).  Ceadóidh sé sin duit nascadh le faisnéis a bhíonn á nuashonrú de shíor.

Go ginearálta, is féidir naisc a bhunú le láithreán téamach 'Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe ar EUROPA' ó láithreán gréasáin ar bith ar choinníoll go gcomhlíonfar na riachtanais seo a leanas:

 •  ní mór naisc a léiriú le lógónna oifigiúla nó le trádmharcanna nó an bheirt acu araon ar leis na forais Eorpacha iad nó atá ceadúnaithe acu nó an bheirt acu araon agus ní mór treoracha a chomhlíonadh de réir mar a thugtar ar http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm. Murar féidir lógónna ná trádmharcanna a úsáid, tá naisc théacs ceadaithe fosta (mar shampla: "Tá tuilleadh faisnéise ar fail ón láithreán téama 'Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe ar EUROPA'"), de réir na gcoinníollacha thíos;
 • ní mór naisc a bhunú ach amháin le leathanaigh a léiríonn an fógra gairid hipirtéacs a bhaineann leis na fógraí séanta agus cóipchirt;
 • agus rochtain á bunú ar leathanaigh 'Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe ar EUROPA' trí nasc, ní mór léiriú d'úsáideoirí nach rochtain eisiach í an rochtain faisnéise atá acu ná nach bhfuil íocaíocht riachtanach;
 • chomh tábhachtach agus rud a bhaineann leis an bpointe thuasluaite ná ní mór naisc gan a bhunú i gcomhthéacs ar féidir le húsáideoirí bheith faoi thuiscint go n-aontaíonn na forais Eorpacha, nó go dtacaíonn siad le cuspóirí nó le hinneachar an láithreáin ghréasáin eile, nó leis an eagraíocht a dhéanann bainistíocht air;
 • má dhéanfar naisc ó láithreán gréasáin fráma bhunaithe, ní mór gan na leathanaigh a thaispeáint mar frámaí taobh istigh den láithreán gréasáin sin ar dhóigh nach dtuigfear úsáideoirí bunfhoinse na leathanach;
 • chomh luath agus a bhunófar nasc, ní mór teagmháil a dhéanamh le stiúrthóir gréasáin Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe trí URL na leathanach a bhfuil an nasc ann, a sheoladh chuige chun gur féidir leis seiceáil go bhfuil na treoirlíne thuasluaite chomhlíonta ag an láithreán gréasáin eile.