Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta
Tietoa sivustosta

Tämä sivusto on Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston kehittämä ja hallinnoima. Sivuston tarkoituksena on tiedottaa yhteisestä maatalouspolitiikasta, sen kehityksestä ja täytäntöönpanosta ja siten edistää EU:n maataloutta ja maaseudun kestävää kehitystä.

Millaista tietoa sivustolla on?

Sivustolla on:

 • ajantasaista tietoa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kehityksestä
 • tietosivuja YMP:n osa-alueista (suorat tuet ja markkinatoimenpiteet sekä maaseudun kehittäminen)
 • monia aihekohtaisia alasivustoja (esim. ympäristö, laajentuminen, tuotteiden laatu)
 • uutisia, puheita, tapahtumatietoja
 • verkkojulkaisuja
 • analyyseja, tilastoja ja arviointeja
 • tietoa kuulemismenettelyistä
 • tietoa tarjouspyynnöistä
 • ja paljon muuta.

Jotkin maatalouteen liittyvät aiheet (esimerkiksi elintarviketurvallisuus ja kasvien terveys) kuuluvat komission muiden pääosastojen vastuualaan. Tiedon löytymisen helpottamiseksi tällä sivustolla on linkkejä tällaisille pääosastojen sivustoille tai alasivustoille.

Mitä kieliä sivustolla käytetään?

Tällä sivustolla noudatetaan Europa-sivuston yleisiä kielten käyttöön liittyviä periaatteita. Tavoitteena on tarjota sivuston käyttäjille tietoa heidän äidinkielellään tai muulla kielellä, jota he osaavat.

Viralliset asiakirjat (esim. lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset, valmisteluasiakirjat) ovat saatavilla ainakin kielillä, jotka olivat virallisia kieliä niiden julkaisuajankohtana. Jos asiakirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne julkaistaan yleensä vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Perustietoa, joka ei pääsääntöisesti muutu kovin usein, on saatavilla 23 virallisella kielellä.

Erityisalojen tieto on yleensä saatavilla kolmella kielellä, jotka ovat englanti, ranska ja saksa.

Erityisalojen syvempi tieto voi olla toisinaan pelkästään englanniksi.

Suurelle yleisölle tai sen osille (esimerkiksi lapsille) suunnatut tiedotuskampanjat toteutetaan yleensä EU:n 23 virallisella kielellä.

Tekijänoikeudet

Tällä sivustolla julkaistu tieto voidaan julkaista uudelleen ainoastaan, mikäli lähde ilmoitetaan (katso tekijänoikeutta koskeva huomautus).

Suosittelemme, että tämän sivuston sisältöä ei kopioitaisi muille sivustoille vaan mieluummin linkitetään tähän sivustoon ja samalla selvästi mainitaan lähde (maatalouden ja maaseudun kehityksen Europa-teemasivusto © Euroopan unioni, 1995–201x). Silloin linkin kautta pääsee jatkuvasti päivitettyyn tietoon.

Maatalouden ja maaseudun kehityksen Europa-teemasivustoon voidaan linkittää muilta sivustoilta seuraavin edellytyksin:

 • Linkissä on käytettävä EU-lippua ja tekstiä "Maatalous ja maaseudun kehitys Europa-sivustolla". Jos lippua ei ole mahdollista käyttää, voidaan käyttää myös tekstilinkkiä (esimerkiksi "Lisätietoa Europa-sivuston maatalouden ja maaseudun kehityksen osiossa") seuraavin edellytyksin:
 • Linkkejä saa luoda vain niille sivuille, joilla on vastuuvapautta ja tekijänoikeutta koskeva lyhyt hyperteksti.
 • Kun Europa-sivuston maatalouden ja maaseudun kehityksen osioon tullaan linkin kautta, käyttäjälle on oltava selvää, että sivuille on vapaa ja maksuton pääsy.
 • Edellä olevan kohdan kanssa yhtä tärkeää on, ettei käyttäjälle anneta sellaista vaikutelmaa, että toisen sivuston sisältö ja tavoitteet tai sen ylläpitäjät ovat EU-toimielinten virallisesti hyväksymiä tai tukemia.
 • Jos linkki luodaan kehyksiä käyttävältä sivustolta, Europa-sivustolta peräisin olevia sivuja ei saa esittää sivuston kehyksissä siten, että käyttäjät voisivat erehtyä sivujen alkuperästä.
 • Luodusta linkistä on heti ilmoitettava maatalouden ja maaseudun kehityksen sivuston verkkovastaavalle lähettämällä sen sivun URL-osoite, jolla linkki on.