Põllumajandus ja maaelu areng

Selle saidi kohta

Selle saidi kohta

Selle saidi kohta
Selle saidi kohta

Siinse veebisaidi töötas välja ja seda haldab Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat. Veebsait pakub teavet ühise põllumajanduspoliitika, selle arengu ja rakendamise kohta ning selle eesmärk on toetada tugeva ja konkurentsivõimelise põllumajandussektori väljakujundamist ning maapiirkondade jätkusuutlikku arengut ELis.

Millist teavet käesolevalt veebisaidilt saab?

Veebisait sisaldab järgmist:

 • ajakohane ülevaade poliitilistest arengusuundadest ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) valdkonnas
 • allsaidid, mis käsitlevad ÜPP eri sambaid (1 – otsetoetused ja turumeetmed, 2 – maaelu areng)
 • suur hulk eri teemasid (keskkond, laienemine, tootekvaliteet...) käsitlevaid allsaite
 • uudised, kõned, teave ürituste kohta
 • elektroonilised väljaanded
 • analüüsid, statistika ja hindamine
 • poliitikaalased konsultatsioonid
 • pakkumiskutsed
 • ja palju muud

Osad põllumajandusega seotud teemad ja poliitikavaldkonnad (näiteks toiduohutus ja taimetervis) ei kuulu põllumajanduse ja maaelu arengu, vaid komisjoni mõne muu peadirektoraadi vastutusalasse. Juurdepääsu lihtsustamiseks asjaomaseid valdkondi käsitlevale teabele on põllumajanduse ja maaelu arengu veebisaidi avalehel ja/või allsaitidel esitatud lingid vastavatele veebisaitidele EUROPA portaalis.

Milline on käesoleva veebisaidi keelevalik?

Veebisaidil järgitakse portaali EUROPA üldist keelepoliitikat. Meie eesmärk on pakkuda külastajatele vajalikku teavet nende emakeeles või keeles, millest nad kõige tõenäolisemalt aru saavad.

Ametlikud dokumendid (nagu õigusaktid, rahvusvahelised lepingud, ettevalmistavad aktid) on kättesaadavad vähemalt nendes keeltes, mis olid dokumendi avaldamise hetkel ametlikud keeled. Muud dokumendid, mis ei ole õiguslikult siduvad, on sageli kättesaadavad inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Üldteave, mis ei vaja sagedaid muudatusi, on saadaval 23 ametlikus keeles.

Erialasem teave on üldiselt kättesaadav kolmes keeles: inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Väga spetsialiseeritud teave veebisaidi all-lehekülgedel on mõnikord kättesaadav üksnes inglise keeles.

Spetsiaalsed teabekampaaniad, mis on suunatud laiemale üldsusele või osale sellest (nt lastele), avaldatakse tavaliselt ELi 23 ametlikus keeles.

Autoriõigus

Käesoleval veebisaidil oleva teabe reprodutseerimine on lubatud üksnes allikale viitamisel (vt autoriõiguse märget).

Soovitame teil oma veebisaidil meie saidi sisu mitte dubleerida, vaid kasutada linki meie saidile, lisades selgesõnalise viite allikale (Põllumajanduse ja maaelu arengu temaatiline veebisait portaalis EUROPA, © Euroopa Liit, 1995–201x). Nii on teil ühtlasi võimalik lingi kaudu saada pidevalt uuendatud teavet.

Linke portaali EUROPA põllumajanduse ja maaelu arengu temaatilisele veebisaidile saab üldiselt luua mis tahes veebisaidilt järgmiste tingimuste täitmisel:

 • lingid tuleb illustreerida Euroopa lipu ja tekstiga „Põllumajandus ja maaelu areng portaalis EUROPA”. Kui lippu pole võimalik kasutada, on lubatud linke esitada ka teksti kujul (näiteks: „Lisateave on kättesaadav portaali EUROPA põllumajanduse ja maaelu arengu veebisaidil”) kooskõlas allpool toodud tingimustega;
 • linke tuleks luua ainult neile lehekülgedele, kus on lühike hüpertekstiviide vastutuse välistamisele ja autoriõiguse märgetele;
 • sisenedes portaali EUROPA põllumajanduse ja maaelu arengu veebisaidile välise lingi kaudu peab kasutajatele olema selge, et asjaomane teave on tasuta ja kõigile kättesaadav;
 • sama oluline ja eelnimetatuga seotud on nõue, et lingid ei tohi jätta muljet, et ELi institutsioonid kiidavad heaks või toetavad asjaomase teise veebisaidi eesmärke või selle sisu või kõnealust veebisaiti haldavat organisatsiooni;
 • kui lingid luuakse raamidel põhinevalt veebisaidilt, siis ei tohi sellel saidil kuvada lehekülgi raamidena nii, et see eksitaks kasutajaid seoses lehekülgede päritoluga.
 • kohe pärast lingi loomist tuleb sellest teavitada põllumajanduse ja maaelu arengu veebisaidi veebimeistrit, saates lehekülje URLi, kus kõnealune link asub.