Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Om dette websted

Om dette websted

Om dette websted
Om dette websted

Dette websted er udviklet og administreres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Det indeholder oplysninger om udviklingen og gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og skal bidrage til at skabe et robust og konkurrencedygtigt landbrug og til bæredygtig udvikling af landdistrikterne i EU.

Hvilken type oplysninger får man her på webstedet?

På webstedet finder du:

 • en opdateret dækning af den fælles landbrugspolitik
 • særlige sider, der dækker landbrugspolitikkens to såkaldte søjler (1: direkte betalinger og markedsforanstaltninger, 2: udvikling af landdistrikter)
 • en lang række sider om aktuelle emner (miljø, udvidelse, produktkvalitet...)
 • nyheder, taler og information om arrangementer
 • elektroniske publikationer
 • analyser, statistikker og evalueringer
 • høringer om landbrugspolitikken
 • udbud
 • og meget mere

En række emner og politikker, der vedrører landbrug (f.eks. fødevaresikkerhed og plantesundhed), sorterer under andre af Kommissionens generaldirektorater end Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistriker. For at give lettere adgang til information om disse emner er der links til forskellige websteder på EUROPA på hjemmesiden for landbrug og udvikling af landdistrikter og/eller underordnede websider.

Hvilke sprog findes webstedet på?

Webstedet følger de generelle sprogvejledninger for EUROPA. Vi tilstræber at give folk de oplysninger, de søger, på deres eget sprog eller på et andet sprog, de forstår.

Officielle dokumenter (som lovgivning, internationale aftaler, forberedende retsakter) findes mindst på de sprog, der var officielle EU-sprog, da de blev offentliggjort. Andre dokumenter, der ikke er juridisk bindende, er normalt tilgængelige på engelsk, fransk og tysk.

Generelle oplysninger, der ikke ændrer sig ofte, findes på de 23 officielle sprog.

Mere specialiseret information findes normalt på tre sprog: engelsk, fransk og tysk.

Meget specialiseret information længere nede i strukturen er sommetider kun tilgængelig på engelsk.

Særlige informationskampagner, der er rettet mod den brede befolkning eller dele af den (f.eks. børn), lanceres normalt på de 23 officielle EU-sprog.

Ophavsret

Oplysninger fra dette websted må kun gengives, hvis kilden angives (se erklæringen om ophavsret).

Vi anbefaler at vores indhold ikke duplikeres på dit websted, men at du hellere indsætter et link til den, der klart angiver kilden (temasted for landbrugspolitikken på EUROPA, © Den Europæiske Union, 1995-201x). Det vil også gøre det muligt for dig at linke til konstant opdateret information.

Mere generelt kan der linkes til temasiden om landbrug og udvikling af landdistrikter fra ethvert websted under forudsætning af, at følgende kriterier overholdes:

 • Links skal illustreres med det europæiske flag og teksten "Landbrug og udvikling af landdistrikter på EUROPA". Hvis flaget ikke kan bruges, er tekstlinks også tilladt (f.eks. "Yderligere information kan findes på webstedet "Landbrug og udvikling af landdistrikter på EUROPA"), hvis nedenstående betingelser er opfyldt.
 • Der må kun linkes til sider, der viser den korte hyperteksterklæring med henvisning til erklæringerne om ansvarsfraskrivelse og ophavsret.
 • Når man kommer til webstedet "Landbrug og udvikling af landdistrikter på EUROPA" via et link, skal det være helt tydeligt for brugerne, at de ser information, der ikke er eksklusiv eller kræver adgangsbetaling.
 • Lige så vigtigt og relateret til ovenstående punkt er, at links ikke må anbringes i en sammenhæng, der kunne få brugerne til at tro, at EU-institutionerne anbefaler eller støtter det andet websteds formål eller indhold eller den organisation, der er ansvarlig for det.
 • Hvis der linkes fra et rammebaseret websted, må siderne ikke blive vist som rammer inden for dette websted på en sådan måde, at brugerne kan misforstå, hvor siderne egentlig stammer fra.
 • Så snart et link er etableret, skal webmasteren for webstedet "Landbrug og udvikling af landdistrikter" orienteres om URL-adressen på den side, hvor linket optræder.