Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Iné nástroje - Váš hlas v Európe

Svoj názor môžete v Európe vyjadriť aj týmto spôsobom:

Ak vás zaujíma, čo si o  myslia iní Európania, pozrite si výsledky našich prieskumov verejnej mienky.

Ak vás zaujíma, ktoré všeobecné a špecifické záujmy ovplyvňujú rozhodovací proces európskych inštitúcií a aké zdroje sú na tento účel použité, pozrite sa do registra transparentnosti.