Sökväg

 

Vad är interaktiv politik (IPM)?

 

Målet med interaktiv politik (IPM) är att göra det enklare för både nationella myndigheter och EU:s institutioner att använda modern teknik, framför allt internet, för att bättre förstå allmänhetens och näringslivets behov. Därmed blir det också lättare att ta fram nya strategier genom att man snabbt och koncist kan möta nya problem, bedöma vilka konsekvenser insatserna får (eller vad som händer om man inte gör något) och tydligt redogöra för vem som har ansvaret.

Systemet ska också underlätta samråd med berörda aktörer med hjälp av användarvänliga och lättbegripliga enkäter på nätet. Då blir det både enklare att delta och lättare att analysera resultaten.

IPM finansieras genom ISA (lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU), som har införts för att förbättra det elektroniska samarbetet mellan medlemsländernas myndigheter. 

Interaktiv politik infördes 2001 och har sedan dess använts vid drygt 370 offentliga samråd. EU -kommissionen lägger ut alla sina samråd på webbportalen Din röst i Europa. 

EU-kommissionen använder också IPM i andra sammanhang, dels för sin interna kommunikation och personalpolitik i form av enkäter, dels för att förbereda evenemang och konferenser (registrering av deltagare osv.), utvärdera webbplatser, m.m.

 

IPM-programvaran

Interaktiv politik är ett system för nätbaserade frågeformulär som har tagits fram av EU-kommissionens generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT). Själva programmet är nätbaserat och kan användas utan särskild installation. En vanlig webbläsare och en internetuppkoppling är allt som behövs.

Programvaran består av en rad moduler för enkätens olika faser: framtagande, testning, översättning, genomförande och analys. Frågeformuläret kan innehålla både envals- eller flervalsfrågor och fritextfält. Resultaten kan visas som stapeldiagram, procenttal eller i fulltext och kan exporteras till Excel. Navigeringen finns på 22 språk. Dessutom kan varje frågeformulär översättas till alla officiella EU-språk.

  • Framtagande: Med hjälp av enkäthanteraren (”form manager”) kan du utforma enkätens struktur, definiera frågorna, bestämma hur frågorna ska besvaras (knappar, kryssrutor, rullgardinslistor, fritextfält osv.) och definiera deras inbördes samband.
  • Test: Ett urval av användare kan testa enkäten innan den offentliggörs.
  • Översättning: En fil i Excel- eller XML-format hämtas från webbplatsen. Filen går sedan till översättning. De översatta filerna laddas upp på webbplatsen så snart de är klara.
  • Produktion: När enkäten inleds skickas en länk ut till de potentiella deltagarna. Man kan välja om enkäten ska vara fritt tillgänglig eller om det ska krävas användarnamn och lösenord.
  • Analys av resultat: Genom enkäthanteraren kan man följa resultatet i realtid. Du kan se svaren i absoluta tal, som procentuella andelar eller i stapeldiagram. Med hjälp av ett inbyggt filter kan du göra urval och exportera data till Excel för ytterligare analys.

 

Öppen källkod

Nationella myndigheter, företag och enskilda medborgare i EU-länderna kan ladda ner en IPM-programversion med öppen källkod. Den har utvecklats av kommissionens generaldirektorat för informationsteknik inom ramen för ISA-programmet (Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU). Det är gratis genom EUPL (licens till öppen källkod från Europeiska Unionen).  

Du kan ladda ner programvaran från Joinup:s webbplats. Där kan du också läsa mer om programmet och om IPM.

 

Kontaktpersoner

Om du har frågor om IPM-programmet eller problem med att använda programmet eller svara på enkäten, kan du alltid kontakta oss via e-post på följande adress:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

För mer information om IPM-programmet med öppen källkod kontakta oss på följande e-postadress:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Senaste uppdatering: 09/01/2012 | Till början