Navigacijska pot

 

 

Kaj je interaktivno oblikovanje politik (IPM)?

 

Namen pobude za interaktivno oblikovanje politik (znane tudi po angleški kratici IPM) je z uporabo sodobnih tehnologij, zlasti interneta, omogočiti upravam držav članic in institucijam EU boljše razumevanje potreb državljanov in podjetij. S hitrejšim in bolj usmerjenim odzivom na nova vprašanja in težave, boljšim ocenjevanjem učinka (ali pomanjkanja) politik ter povečevanjem odgovornosti do državljanov želi IPM pomagati pri razvoju politik.

Sistem želi z uporabo enostavnih in jasnih vprašalnikov olajšati posvetovalni postopek za interesne skupine, saj tako sodelujoči lažje odgovorijo na vprašanja, naročniki ankete pa lažje analizirajo rezultate.

IPM se financira v okviru programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, ki je namenjen boljšemu elektronskemu sodelovanju med javnimi upravami držav članic EU. 

Od ustanovitve pobude IPM leta 2001 je bilo izvedenih več kot 370 javnih posvetovanj na spletnem portalu Vaš glas v Evropi, ki je enotna vstopna točka za posvetovanja Evropske komisije. 

Sistem IPM se uporablja tudi pri notranjem komuniciranju in upravljanju osebja, saj se z njegovo pomočjo redno izvajajo ankete med osebjem Evropske komisije. Službe Evropske komisije sistem uporabljajo za pripravo dogodkov in konferenc (prijave ipd.), za izvedbo anket za uporabnike spletnih strani itd.

 

Programska oprema IPM

IPM je sistem upravljanja spletnih vprašalnikov, ki ga je razvil Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije (DIGIT). Spletni program ne zahteva posebne namestitve na računalnik uporabnika. Edina pogoja za uporabo IPM sta navaden spletni brkljalnik in povezava z internetom.

Program IPM sestavljajo različni moduli, ki pomagajo pri pripravi in izvedbi spletnih anket: sestavljanje, preskus, prevod, izvedba in analiza rezultatov. Aplikacija IPM omogoča različne vrste vprašanj (odprta ali zaprta). Rezultate lahko prikažemo grafično s stolpci, v odstotkih ali podrobneje ter jih lahko izvozimo v Excel. Uporabniški vmesnik je na voljo v 22 jezikih. Vsak vprašalnik lahko tudi prevedemo v kateri koli uradni jezik EU.

  • Sestavljanje vprašalnika: „Upravitelj vprašalnika“ določi lastnosti spletnega vprašalnika in oblikuje njegovo zgradbo (razdelki in vprašanja), določi vrsto vprašanj (radijski gumbi, potrdilno okence, spustni seznam, polje za prosto besedilo itd.) in opredeli odvisnost med vprašanji.
  • Preskus vprašalnika: Pred objavo vprašalnika lahko izberemo uporabnike, ki ga preskusijo.
  • Prevod vprašalnika: Iz IPM izvozimo datoteko v obliki Excel ali XML. Prevoda ne opravimo na spletu, ampak ločeno.  Prevedene datoteke potem uvozimo v IPM.
  • Izvedba ankete: Vprašalnik objavimo na spletu, njegov spletni naslov pa razpošljemo anketirancem. Dostop do vprašalnika je lahko odprt, lahko pa ga omejimo z uporabniškim imenom in geslom.
  • Analiza rezultatov: „Upravitelj vprašalnika“ lahko rezultate ankete sproti pregleduje. Na voljo so neobdelani rezultati, odstotki in histogrami. Vgrajeni mehanizem filtriranja omogoča oblikovanje podsklopov rezultatov. Podatke lahko izvozimo v Excel za nadaljnjo analizo.

 

Odprta koda IPM

Javni organi, podjetja in državljani EU lahko odprtokodno programsko različico IPM prenesejo na svoj računalnik. IPM je razvil Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije v okviru programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave. Na voljo je brezplačno v skladu s pogoji javne licence Evropske unije.

Odprtokodno različico IPM in informacije najdete v razdelku IPM na spletnih straneh Joinup.

 

Kontaktni podatki

Za vsa vprašanja v zvezi z IPM, težavami pri uporabi IPM ali pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika IPM lahko pišete na elektronski naslov:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu 

Za več informacij o odprtokodni različici IPM pišite na elektronski naslov:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Zadnja sprememba: 09/01/2012 |Na vrh