Ścieżka nawigacji

 

Na czym polega interaktywne kształtowanie polityki (IPM)?

 

Interaktywne kształtowanie polityki („Interactive Policy Making” – IPM) to wykorzystywanie najnowszych technologii, szczególnie Internetu, przez administrację państw członkowskich i instytucje UE, po to by zapoznać się z potrzebami obywateli i firm. IPM pomaga kształtować politykę, ponieważ pozwala szybciej i trafniej reagować na zaistniałe problemy, doskonalić metody oceny skutków (lub braku takowych) w różnych dziedzinach oraz zwiększać przejrzystość całego procesu z punktu widzenia obywatela.

System został stworzony po to, aby dzięki łatwym w użyciu i przejrzystym kwestionariuszom on-line usprawnić proces konsultacji z zainteresowanymi stronami. Tym sposobem respondentom łatwiej jest uczestniczyć w procesie, a politykom – analizować wyniki.

Interaktywne kształtowanie polityki jest finansowane z programu ISA (rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych), mającego usprawnić współpracę elektroniczną między organami administracji publicznej w państwach UE.  

Dzięki IPM od 2001 roku udało się przeprowadzić konsultacje na ponad 370 tematów. Informacje o nich można znaleźć w portalu Twój głos w Europie, stanowiącym punkt dostępu do wszystkich konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską.

IPM służy też Komisji Europejskiej do komunikacji wewnętrznej i zarządzania personelem, ponieważ często przeprowadza ona ankiety wewnętrzne. Jej służby wykorzystują to narzędzie także przy organizacji imprez lub konferencji (np. rejestracja) oraz przy ankietowaniu użytkowników stron internetowych itp.

 

Oprogramowanie IPM

IPM to system kwestionariuszy on-line, opracowany przez Dyrekcję ds. Informatyki Komisji Europejskiej (DIGIT). Oprogramowanie wykorzystuje narzędzia internetowe i nie wymaga, aby użytkownik instalował specjalne programy. Jedynym wymogiem jest dostęp do Intenetu i zwykła przeglądarka.

Oprogramowanie IPM składa się z różnych modułów, za pomocą których odbywa się zarządzanie różnymi etapami realizacji kwestionariuszy on-line: fazą tworzenia, testowania, tłumaczenia, uruchamiania oraz analizy wyników. Aplikacja generuje różne rodzaje pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a także pola przeznaczone na wpis własny. Wyniki mogą być wyświetlane w postaci histogramów, procentów lub w bardziej szczegółowy sposób. Dane można również eksportować do programu Excel. Interfejs użytkownika dostępny jest w 22 językach. Ponadto każdy z kwestionariuszy można przetłumaczyć na dowolny język urzędowy UE.

  • Tworzenie: Administrator określa cechy kwestionariusza on-line, projektuje jego strukturę (sekcje i pytania), ustala rodzaje pytań (przyciski opcji, pola wyboru, listy rozwijane, puste pola tekstowe itp.) oraz zależności między pytaniami.
  • Testowanie: Przed publikacją kwestionariusz można przetestować na wybranych użytkowanikach.
  • Tłumaczenie: Z IPM wyodrębianiy jest główny dokument w formacie Excel lub XML. Proces tłumaczenia odbywa się off-line. Gotowe tłumaczenia zapisuje się w IPM.
  • Produkcja: Kwestionariusz jest gotowy do użycia. Jego adres URL jest przesyłany potencjalnym respondentom. Dostęp do kwestionariusza jest bezpośredni lub zabezpieczony nazwą użytkownika/hasłem.
  • Analiza wyników: Administrator może zapoznać się z wynikami w czasie rzeczywistym. Dostępne są wstępne wyniki, wartości procentowe i histogramy. Wbudowany filtr pozwala wygenerować podgrupy wynikow, a dane wyeksportować do programu Excel w celu dalszej analizy.

 

Otwarte oprogramowanie IPM

Administracja publiczna, firmy i obywatele państw UE mogą pobrać (otwarte) oprogramowanie IPM, stworzone przez Dyrekcję Generalną ds. Informatyki Komisji Europejskiej w ramach programu ISA (rozwiązania interoperacyjne dla europejskich organów administracji publicznej). Oprogramowanie IPM OSS można uzyskać bezpłatnie na podstawie publicznej licencji Unii Europejskiej (EUPL).  

Aby pobrać oprogramowanie IPM lub dowiedzieć się o nim więcej, proszę przejść na stronę Joinup (podstrony IPM).

  

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania związane z IPM bądź problemy z korzystaniem z IPM lub z udzieleniem odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, prosimy o kontakt na następujący adres:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania open source IPM, prosimy o kontakt:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2012 | Początek strony