Kruimelpad

 

Wat is interactieve beleidsvorming (IPM)?

 

Interactieve beleidsvorming ("Interactive Policy Making": IPM) is een initiatief dat diensten van de EU-landen en -instellingen helpt om met moderne technologie en in het bijzonder internet meer inzicht te krijgen in de behoeften van inwoners en bedrijven. Het moet de beleidsvorming ondersteunen door het mogelijk te maken sneller en gerichter te reageren op nieuwe kwesties en problemen, de effecten van beleidsmaatregelen (of het gebrek daaraan) beter te beoordelen en meer rekenschap af te leggen aan de inwoners.

Met dit systeem worden de belanghebbenden geraadpleegd via een gebruiksvriendelijke en eenvoudige online-vragenlijst, wat niet alleen voor hen handig is, maar waardoor de beleidsmakers de resultaten ook gemakkelijker kunnen analyseren. 

IPM wordt gefinancierd door het programma voor Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA), dat is opgestart om elektronische samenwerking tussen de overheidsdiensten in de EU-landen te verbeteren. 

Sinds de invoering van het IPM-systeem in 2001 zijn er meer dan 370 openbare raadplegingen gehouden via de portaalsite Uw stem in Europa", de centrale toegang tot de raadplegingen van de Europese Commissie.

Tot slot wordt IPM benut voor interne communicatie en personeelsbeheer, aangezien binnen de Europese Commissie regelmatig interne enquêtes worden gehouden, en bij de organisatie van evenementen en conferenties (inschrijvingen, enz.), voor peilingen onder de websitegebruikers, enz.

 

IPM-software

IPM is een beheersysteem voor online-vragenlijsten dat werd ontwikkeld door de informaticadienst van de Commissie (DIGIT). De software is webbased en de gebruiker hoeft niets te installeren. IPM-gebruikers hebben enkel een gewone internetbrowser en –verbinding nodig.

De IPM-software bestaat uit verschillende modules voor het beheer van de levenscyclus van online-vragenlijsten:  ontwerp, test, vertaling, publicatie en analyse van de resultaten.  Met IPM kun je verschillende soorten meerkeuze- en open vragen en vrijetekstvelden gebruiken. De resultaten kunnen worden weergegeven in histogrammen, percentages of in een gedetailleerd overzicht en kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De gebruikersinterface is beschikbaar in 22 talen. Elke vragenlijst kan bovendien in alle officiële talen van de EU worden vertaald.

  • Ontwerp: de "formulierbeheerder" bepaalt de kenmerken van de online vragenlijst, de indeling, de vragen, de manier waarop moet worden geantwoord (radioknoppen, checkboxen, keuzelijsten, vrijetekstvelden, enz.) en de logische verbanden tussen de vragen.
  • Test: vóór de publicatie kan de vragenlijst bij enkele proefpersonen worden getest.
  • Vertaling: het hoofdbestand wordt vanuit IPM geëxporteerd in Excel- of XML-formaat. De tekst wordt vervolgens off-line vertaald. Zodra de teksten zijn vertaald worden de bestanden geüpload in IPM.
  • Productie: de vragenlijst wordt gepubliceerd en het adres (URL) wordt doorgestuurd naar mogelijke geïnteresseerden. De vragenlijst is naargelang het geval vrij toegankelijk of slechts na het invoeren van een gebruikersnaam en een paswoord.
  • Analyse van de resultaten: de "formulierbeheerder" kan de resultaten in realtime bekijken. Er zijn ruwe resultaten, percentages en histogrammen beschikbaar en via een ingebouwd filtermechanisme kunnen ook subsets van de resultaten worden geselecteerd. De gegevens kunnen naar een Excel-bestand worden geëxporteerd voor verdere analyse.  

 

Open source-versie van IPM

De overheidsdiensten, ondernemingen en inwoners van de EU kunnen een open source-softwareversie van IPM downloaden, die werd ontwikkeld door de informaticadienst van de Commissie in het kader van het ISA-programma. Deze is gratis te verkrijgen via de openbare licentie van de Europese Unie (EUPL). 

Voor de download en meer informatie over IPM en de open source-software, zie de IPM-webpagina op Joinup.

 

Contactpersonen

Heeft u vragen over IPM of ondervindt u problemen bij het gebruik van IPM of bij het invullen van vragenlijsten, stuur dan gerust een e-mail naar:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Voor meer informatie over de open source-versie kunt u contact met ons opnemen op:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Laatste bijwerking: 09/01/2012 |Naar boven