Navigācijas ceļš

 

 

Kas ir IPM (interaktīva politikas veidošanas) rīks?

 

Interaktīvas politikas veidošanas rīks (Interactive Policy Making jeb IPM) ir iniciatīva, kurā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, jo īpaši internets, lai dalībvalstu pārvaldes iestādēm un ES iestādēm palīdzētu labāk izprast pilsoņu un uzņēmumu vajadzības. Tam jāsekmē politikas izstrāde, ātrāk un mērķtiecīgāk reaģējot uz jauniem jautājumiem un problēmām, uzlabojot politikas ietekmes (vai politikas trūkuma izraisīto seku) novērtēšanu un labāk atskaitoties iedzīvotājiem par padarīto.

Šī sistēma ir ieviesta, lai sekmētu ieinteresēto personu uzklausīšanu, izmantojot vienkāršas aptaujas internetā, kas ļauj respondentiem vieglāk piedalīties un politikas veidotājiem analizēt rezultātus. 

Iniciatīva tiek finansēta no programmas ISA, kuras mērķis ir uzlabot elektronisko sadarbību starp ES dalībvalstu pārvaldes iestādēm. 

Interaktīvas politikas veidošanas iniciatīvu sāka 2001. gadā. Pateicoties tai, ir sekmīgi notikušas vairāk nekā 370 publiskās apspriešanas tīmekļa vietnē Jūsu balss Eiropā”, kas ir vienots portāls visām Eiropas Komisijas sāktajām apspriešanām. 

IPM noder arī iekšējai saziņai un personāla vadībai, jo Eiropas Komisijā regulāri tiek veiktas iekšējas aptaujas un Komisijas dienesti to izmanto, piemēram, pasākumu un konferenču rīkošanai (reģistrācijā u.c.) vai tīmekļa vietņu lietotāju aptaujāšanai. 

 

IPM lietojumprogramma

IPM ir tiešsaistes anketu pārvaldības sistēma, kuru izstrādājis Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT). Šī lietojumprogramma atrodas internetā, un tā nav īpaši jāinstalē. IPM izmantošanai ir vajadzīgs vienīgi interneta pieslēgums un parasta interneta pārlūkprogramma.

IPM lietojumprogrammai ir dažādi moduļi, kuru uzdevums ir pārvaldīt dažādos interneta aptaujas posmus: anketas izveide, testēšana, tulkošana, publicēšana un rezultātu analīze. Šī programmatūra apstrādā dažāda veida jautājumus gan ar vienu atbildi, gan ar atbilžu variantiem un arī brīvā teksta ailes. Rezultāti var tikt parādīti histogrammās, procentos vai ar visām ziņām, un tos var pārvērst Excel formātā. Lietotāju saskarne pieejama 22 valodās. Turklāt katru anketu var pārtulkot jebkurā oficiālajā ES valodā.

  • Izveide. Anketas administrators nosaka interneta anketas iezīmes un izveido anketas struktūru (daļas un jautājumus), nosaka jautājumu veidus (radiopogas, izvēles rūtiņas, nolaižamos sarakstus, brīva teksta ailes u.c.) un loģiskās saiknes starp jautājumiem.
  • Testēšana. Pirms publicēšanas anketu var pārbaudīt, dodot to aizpildīt vairākiem lietotājiem.
  • Tulkošana. No IPM iegūst Excel vai XML pamatdatni. Tulkošana notiek nesaistes režīmā. Tiklīdz tulkošana ir pabeigta, IPM programmatūrā augšupielādē tulkojumu datnes.
  • Publicēšana. Anketu publicē, un anketas URL adresi pārsūta potenciālajiem respondentiem. Piekļuve anketai ir tieša vai ierobežota, izmantojot lietotājvārdu un paroli.
  • Rezultātu analīze. Anketas administrators rezultātus var skatīt reāllaikā. Ir pieejami neapstrādāti rezultāti, procenti un histogrammas. Lietojumprogrammai ir filtra mehānisms, kas ļauj izveidot rezultātu apakškopas, un datus var eksportēt Excel formātā papildu analīzei.

 

IPM ar atklātu pirmkodu

ES valstu pārvaldes iestādes, uzņēmumi un iedzīvotāji var lejupielādēt atklātā pirmkoda programmatūras versiju, kuru izstrādājis Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāts saskaņā ar programmu ISA (ES pārvaldes iestāžu sadarbības risinājumi). Šo programmatūru piedāvā par velti ar Eiropas Savienības sabiedrisko licenci (EUPL).  

Par IPM un atklātā pirmkoda programmatūras lejupielādēšanu un sīkāk var uzzināt tīmekļa vietnē Joinup. 

 

Saziņa

Ja jums ir jautājumi par IPM vai jums radušās problēmas, izmantojot IPM vai atbildot uz jautājumiem IPM interneta anketā, sūtiet mums e-pastu:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Papildu informācijai par atklātā pirmkoda lietojumprogrammu IPM sazinieties ar mums:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Pēdējā atjaunināšana: 09/01/2012 |Uz augšu