Naršymo kelias

 

 

Kas yra IPM (sąveikusis politikos formavimas)?

 

Sąveikiojo politikos formavimo (IPM) iniciatyvos tikslas – valstybių narių administravimo įstaigoms ir ES institucijoms suteikti galimybę naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis, ypač internetu, geriau suprasti piliečių ir įmonių poreikius. Ši iniciatyva turėtų padėti plėtoti politiką, sudarydama sąlygas greičiau ir tikslingiau reaguoti į kylančias problemas. Be to, naudojant šią sistemą bus kokybiškiau vertinamas politinių priemonių (arba jų nebuvimo) poveikis ir užtikrinama didesnė atskaitomybė piliečiams.

Ši sistema įdiegta, kad būtų paprasčiau konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis naudojant paprastus internetinius klausimynus, taigi respondentams paprasčiau dalyvauti, o politikos formuotojams – analizuoti rezultatus.

IPM priemonė finansuojama pagal Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų (ISA) programą, kurios paskirtis gerinti ES valstybių narių viešojo administravimo įstaigų elektroninį bendradarbiavimą. 

Nuo 2001 m. įdiegus IPM buvo sėkmingai pradėta daugiau kaip 370 viešų konsultacijų interneto portale „Jūsų balsas Europoje“. Tai svetainė, kurioje rasite informacijos apie visas Europos Komisijos konsultacijas. 

Be to, IPM priemonė naudojama vidaus ryšiams ir personalo valdymui, nes Europos Komisijoje reguliariai atliekami vidaus nuomonių tyrimai. Šia priemone taip pat naudojasi Komisijos tarnybos organizuodamos renginius ir konferencijas (registravimui ir kt.), atlikdamos svetainių naudotojų nuomonių tyrimus ir t. t.

 

IPM programinė įranga

IPM (sąveikusis politikos formavimas) – tai internetinė klausimynų tvarkymo sistema, kurią sukūrė Komisijos Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT). Sistemos programinė įranga yra internetinė ir veikia nediegiant jokios specialios programos. Norint naudotis IPM priemone pakanka įprastos interneto naršyklės ir interneto ryšio.

IPM programinę įrangą sudaro įvairūs moduliai, kurie skirti internetinių klausimynų gyvavimo ciklui valdyti: jų kūrimui, išbandymui, vertimui, teikimui ir rezultatų analizei. IPM priemone tvarkomi įvairūs klausimai, į kuriuos reikia pasirinkti vieną arba kelis atsakymus, taip pat laisvos formos teksto laukeliai. Rezultatai gali būti rodomi kaip histogramos, procentai arba pateikiami išsamūs duomenys ir juos galima perkelti į Excel lentelę. Priemonės vartotojo sąsaja pateikiama 22 kalbomis. Be to, kiekvienas klausimynas gali būti išverstas į bet kurią ES oficialiąją kalbą.

  • Kūrimas. Formų tvarkytuve nustatomi internetinio klausimyno parametrai ir parengiama struktūra pagal skyrius ir klausimus, nustatomi atsakymų į klausimus tipai (akutės, žymimieji langeliai, išskleidžiamieji sąrašai, tušti laukeliai ir t. t.) ir klausimų ryšiai.
  • Išbandymas. Prieš paskelbiant klausimyną jį galima išbandyti su tam tikra vartotojų imtimi.
  • Vertimas. Informacija teikiama Excel arba XML rinkmenoje ir verčiama ne internete. Išverstos rinkmenos įkeliamos į IPM.
  • Teikimas. Pateikus klausimyną jo interneto adresas persiunčiamas galimiems respondentams. Naudotis klausimynu galima tiesiogiai arba įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį.
  • Rezultatų analizė. Formų tvarkytuvė suteikia galimybę rezultatus matyti iš karto. Jie pateikiami kaip neapdoroti duomenys, procentiniai rodikliai ir histogramos, įdiegta filtravimo sistema suteikia galimybę kurti rezultatų pogrupius ir duomenis galima eksportuoti į Excel tolesnei analizei.

 

IPM atvirojo kodo programinė įranga

ES valstybių narių viešojo administravimo įstaigos, įmonės ir piliečiai gali parsisiųsti atvirojo kodo IPM programinės įrangos versiją, pagal programą ISA (Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimai) sukurtą Europos Komisijos Informatikos generalinio direktorato. Ši įranga nemokamai teikiama pagal EUPL (Europos Sąjungos viešąją licenciją).

Parsisiųsdinti programinę įrangą ir rasti daugiau informacijos apie ją bei IPM galite Joinup svetainėje. 

 

Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų apie IPM priemonę, kilo problemų ja naudojantis arba atsakant į IPM internetinio klausimyno klausimus, kreipkitės adresu:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Jei reikia daugiau informacijos apie IPM atvirojo kodo programinę įrangą, kreipkitės adresu:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 09/01/2012 | Į puslapio pradžią