Navigointipolku

 

IPM-sovellus

Avoimen lähdekoodin IPM-ohjelma

Yhteystiedot

 

Mitä on IPM (interaktiivinen politiikan suunnittelu)?

 

Interaktiivista politiikan suunnittelua (IPM – Interactive Policy Making) koskevan hankkeen tavoitteena on auttaa sekä EU-maiden viranomaisia että EU:n toimielimiä ymmärtämään kansalaisten ja liike-elämän tarpeita entistä paremmin nykyteknologian, erityisesti internetin avulla. Hankkeen ansiosta toimintapolitiikkojen ohjaus tehostuu, kun erilaisiin kysymyksiin ja ongelmiin pystytään reagoimaan entistä tehokkaammin ja täsmällisemmin. Lisäksi politiikkojen (tai niiden toteuttamatta jättämisen) vaikutuksia voidaan arvioida paremmin ja tilivelvollisuus kansalaisille selkeytyy.

IPM-järjestelmä on perustettu helpottamaan sidosryhmien kuulemismenettelyä käyttämällä helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia verkossa täytettäviä kyselyjä. Pyrkimyksenä on helpottaa sekä kuulemisiin osallistumista että tulosten analysointia.

Järjestelmää rahoitetaan ISA-ohjelmasta (Interoperability Solutions for European Public Administrations), jonka avulla etsitään yhteistyöratkaisuja eurooppalaisille julkishallinnoille. Ohjelma tähtää sähköisten viranomaispalvelujen kehittämiseen EU-maissa. 

IPM-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2001. Sitä on käytetty yli 370:ssä julkisessa kuulemisessa, jotka on järjestetty Euroopan komission "Sinun äänesi Euroopassa" -portaalissa.

IPM-järjestelmää käytetään myös komission sisäisessä viestinnässä ja henkilöstöhallinnossa mm. henkilöstölle tehtäviin kyselyihin, tapahtumien ja konferenssien valmisteluun (esim. osallistujien rekisteröinti) ja verkkosivustojen käyttäjätutkimuksiin.

 

IPM-sovellus

IPM (interaktiivinen politiikan suunnittelu) on verkkopohjainen kyselyjen hallintajärjestelmä, jonka on kehittänyt Euroopan komission tietotekniikan pääosasto. Sovellus ei edellytä käyttäjältä ohjelmistoasennuksia. IPM:n käyttöön tarvitaan vain tavallinen internet-selain ja internet-yhteys.

IPM-ohjelma koostuu eri moduuleista, joilla voidaan hallita online-kyselyjen elinkaaren eri vaiheita: laatimista, testausta, kielenkääntämistä, julkaisua ja tulosten analysointia. IPM:ssä voidaan käsitellä erilaisia yksi- tai monivalintaisia kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Tulokset voidaan näyttää pylväsdiagrammeina, prosentteina tai yksityiskohtaisina tietoina, ja ne voidaan siirtää Exceliin. Käyttöliittymä on saatavilla 22 kielellä. Lisäksi jokainen kysely voidaan kääntää mille tahansa EU:n viralliselle kielelle.

  • Laatiminen: Kyselyn hallinnoija (form manager) määrittelee lomakkeen ominaisuudet ja suunnittelee sen rakenteen (jaottelun, kysymykset) sekä määrittää kysymystyypin (valintanappi, valintaruutu, pudotusvalikko, vapaa tekstikenttä jne.) ja kysymysten väliset suhteet.
  • Testaus: Kysely voidaan testata koekäyttäjillä ennen julkistamista.
  • Kääntäminen: Kääntämistä varten luodaan Excel-kantatiedosto tai XML-tiedosto. Käännöstyötä ei tehdä itse järjestelmässä. Valmiit käännöstiedostot ladataan IPM-järjestelmään.
  • Toteutus: Kysely käynnistetään ja sen osoite (linkki) ilmoitetaan kohderyhmälle. Kyselyyn voi päästä vastaamaan vapaasti tai siihen voidaan vaatia käyttäjätunnus ja salasana.
  • Tulosten analysointi: Kyselyn hallinnoija voi seurata tuloksia reaaliajassa. Sovelluksella voi tuottaa prosenttilaskelmia ja pylväsdiagrammeja, ja sisäänrakennetun suodatinmekanismin ansiosta kohderyhmästä voi tehdä alaotoksia. Tietoa voi siirtää Exceliin lisäkäsittelyä varten.

 

Avoimen lähdekoodin IPM-ohjelma

Viranomaiset, yritykset ja EU-maiden kansalaiset voivat ladata avoimen lähdekoodin ohjelman, jonka on kehittänyt komission tietotekniikan pääosasto ISA-ohjelman (Interoperability Solutions for European Public Administrations) tuella. Avoimen lähdekoodin IPM-ohjelma on käytettävissä maksutta EUPL-lisenssillä (European Union Public Licence).  

Lisätietoa IPM-järjestelmästä ja avoimeen lähdekoodiin perustuvasta ohjelmasta sekä sen lataamisesta löytyy Joinup-verkkosivustolta. 

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää IPM-järjestelmästä taikka ongelmia järjestelmän käytössä tai IPM-verkkokyselyyn vastaamisessa, ota yhteyttä:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Lisätietoja avoimen lähdekoodin IPM-ohjelmasta:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

 

Viimeisin päivitys: 09/01/2012 |Sivun alkuun