Sti

 

Hvad betyder interaktiv politikudformning (IPM)?

 

Målet med initiativet for interaktiv politikudformning er at bruge moderne teknologi, især internettet, til at give både medlemslandenes myndigheder og EU-institutionerne en bedre forståelse for borgernes og virksomhedernes behov. Det skal støtte politikudformningen ved at åbne mulighed for hurtigere og mere målrettede svar på nye spørgsmål og problemer, forbedre vurderingen af politikkernes virkninger (eller mangelen på samme) og sikre større ansvarlighed over for borgerne.

Dette system er indført for at lette høringen af de berørte parter gennem brugervenlige og enkle onlinespørgeskemaer, der gør det nemmere for deltagerne at være med og for beslutningstagerne at analysere resultaterne.

Interaktiv politikudformning er finansieret af ISA-programmet (interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder), der er blevet gennemført for at forbedre det elektroniske samarbejde mellem EU-landenes offentlige administrationer. 

Initiativet til interaktiv politikudformning blev lanceret i 2001 og har gjort det muligt at iværksætte over 370 offentlige høringer på webportalen Kom til orde i Europa, som er et fælles adgangspunkt til Europa-Kommissionens høringer.

Interaktiv politikudformning benyttes også i forbindelse med intern kommunikation og personaleforvaltning, idet Kommissionen gennemfører regelmæssige interne spørgeundersøgelser, og Kommissionens afdelinger bruger interaktiv politikudformning til at forberede arrangementer og konferencer (tilmelding m.m.) og gennemføre undersøgelser af brugere af websteder m.m.

 

IPM-software

Interaktiv politikudformning er et system til håndtering af onlinespørgeskemaer, som er udviklet af Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi (DIGIT). Dets software er internetbaseret og kræver ikke nogen specifik installation hos brugeren. En standard internetbrowser og en internetopkobling er alt, hvad der kræves for at kunne bruge softwaren til interaktiv politikudformning.

Softwaren består af forskellige moduler, der følger forvaltningen af onlinespørgeskemaer fra start til slut: udarbejdelse, afprøvning, oversættelse, anvendelse og analyse af resultaterne. IPM håndterer forskellige typer spørgsmål med et eller flere svarmuligheder og felter til uddybende svar. Resultaterne kan vises som histogrammer, procentsatser eller i deres helhed. De kan også eksporteres til Excel. Brugergrænsefladen findes på 22 sprog. Hvert spørgeskema kan desuden oversættes til et hvilket som helst officielt EU-sprog.

  • Udarbejdelse: Som "form manager" kan du definere indholdet af dit onlinespørgeskema og opbygge strukturen med afsnit og spørgsmål, der igen opdeles efter type (radioknapper, afkrydsningsfelter, rullelister, bokse til fri tekst m.m.), og du skaber en indbyrdes sammenhæng mellem spørgsmålene.
  • Afprøvning: Spørgeskemaet kan afprøves på et udvalg af brugere, inden det offentliggøres.
  • Oversættelse: En masterfil i Excel- eller XML-format hentes på webstedet. Oversættelsen foregår offline. Når de oversatte filer er klar, uploades de til webstedet.
  • Gennemførelse: Undersøgelsen sættes i gang og URL-adressen på spørgeskemaet sendes til potentielle deltagere. Adgangen til spørgeskemaet er enten direkte eller kræver brugernavn/password.
  • Analyse af resultaterne: Du kan som "form manager" se resultaterne i realtid. Der er adgang til rå resultater, procentsatser og histogrammer.  En indbygget filterfunktion giver mulighed for at lave underopdelinger af resultaterne, og dataene kan eksporteres til Excel for yderligere analyse.

 

Åben software til interaktiv politikudformning

Offentlige administrationer, virksomheder og borgere i EU kan downloade den åbne udgave af IPM-softwaren, der er blevet udviklet af Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi under ISA-programmet (interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder). Det er gratis med den offentlige EU-licens EUPL (European Union Public Licence).  

Hvis du vil downloade softwaren eller vide mere om IPM og det åbne software, kan du se siderne om IPM på Joinup

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om IPM eller støder på et problem, når du bruger IPM eller udfylder et onlinespørgeskema, kan du e-maile os på:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Du kan få flere oplysninger om den åbne version af softwaren til interaktiv politikudformning ved at kontakte os på:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Seneste opdatering: 09/01/2012 | Til toppen