Cesta

 

Co je IPM (interaktivní tvorba politiky)?

 

Cílem iniciativy Interaktivní tvorba politiky (IPM) je dát orgánům veřejné správy členských států i orgánům Evropské unie k dispozici nástroj, díky němuž získají lepší přehled o potřebách občanů a podniků. K tomuto účelu jsou využívány moderní technologie, zejména internet. Iniciativa má především pomáhat při utváření politik, jelikož její výsledky umožňují přijmout rychlejší a konkrétnější řešení vznikajících problémů, posuzovat dopady politik (nebo jejich absence) a posílit míru odpovědnosti vůči občanům.

IPM zjednodušuje proces konzultací se zainteresovanými subjekty, neboť využívá jednoduché a přehledné internetové dotazníky, které jsou snadno dostupné a respondenti v nich mohou snáze vyjadřovat své názory a připomínky. Pro tvůrce politiky je daleko snazší výsledky konzultací analyzovat. 

Iniciativa IPM je financována z programu ISA (řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy), který má prohloubit elektronickou spolupráci mezi orgány veřejné správy jednotlivých států EU.

IPM od svého uvedení do provozu v roce 2001 umožnilo více než 370 veřejných konzultací na internetovém portálu Váš hlas v Evropě, na kterém lze najít všechny konzultace vedené Evropskou komisí. 

Evropská komise využívá IPM také k vnitřní komunikaci a personálnímu řízení, jelikož pravidelně provádí průzkumy mezi svými zaměstnanci. Slouží jí i k přípravě různých akcí a konferencí (k registraci atd.), k průzkumům pro uživatele internetových stránek apod.

 

Software IPM

IPM (interaktivní tvorba politiky) je systém pro správu internetových dotazníků vytvořený generálním ředitelstvím pro informatiku (DIGIT). Jedná se o webovou aplikaci, která nevyžaduje instalaci na straně uživatele. Jedinými požadavky jsou běžný internetový prohlížeč a připojení k internetu.

Aplikace IPM sestává z různých modulů odpovídajících jednotlivým fázím fungování internetového dotazníku: vytvoření, testování, překladu, zveřejnění a analýze výsledků.V dotaznících se objevují otázky s jednou nebo více variantami odpovědi a také textová pole, ve kterých respondent může volně vyjádřit svůj názor. Výsledky lze zobrazit jako sloupcový diagram, v procentuálním vyjádření nebo v plném znění se všemi podrobnostmi. Lze je také exportovat do Excelu. Uživatelské rozhraní aplikace existuje ve 22 jazycích. Každý dotazník je navíc možné přeložit do libovolného úředního jazyka EU.

  • Vznik: „správce formuláře“ definuje vlastnosti svého internetového dotazníku a vytvoří jeho strukturu (části a otázky), určí formu otázek (přepínače, zaškrtávací políčka, rozevírací seznamy, pole pro zadání textu atd.) a závislosti mezi nimi.
  • Test: dotazník je možné před jeho zveřejněním vyzkoušet na vybraném vzorku respondentů.
  • Překlad: z aplikace IPM se extrahuje soubor do aplikace Excel nebo souboru XML ve výchozím jazyce. Překlad se provádí off-line. Hned po jeho dokončení jsou soubory s překlady nahrány do IPM.
  • Zveřejnění: při zveřejnění dotazníku se potenciálním respondentům odešle adresa URL dotazníku. Přístup k dotazníku je neomezený, nebo je podmíněný zadáním uživatelského jména a hesla.
  • Analýza výsledků: „správce formuláře" může výsledky prohlížet v reálním čase. K dispozici jsou předběžné výsledky, procentuální hodnoty a sloupcové diagramy. Integrovaný filtr umožňuje vytvářet podmnožinu výsledků. Údaje lze exportovat do aplikace Excel k další analýze.

 

IPM s otevřeným zdrojovým kódem

Orgány veřejné správy, podniky a občané členských států EU si mohou stáhnout verzi IPM s otevřeným zdrojovým kódem, kterou vytvořilo generální ředitelství pro informatiku Evropské komise v rámci programu ISA (řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy). Tato verze IPM je nabízena zdarma prostřednictvím EUPL (veřejná licence Evropské unie).

Chcete-li si software s otevřeným zdrojovým kódem stáhnout nebo chcete-li získat více informací, navštivte stránky o IPM na portálu Joinup

 

Kontaktní adresy

Pokud máte otázky týkající se aplikace IPM nebo problémy s jejím používáním či vyplňováním internetových dotazníků, napište nám na adresu:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

Další informace o IPM s otevřeným zdrojovým kódem vám poskytneme na adrese:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Poslední aktualizace: 09/01/2012 | Začátek stránky