Навигационна пътека

 

IPM онлайн

IPM с отворен код

За контакти

 

Какво е IPM (Интерактивно създаване на политики)?

 

Целта на инициативата за интерактивно създаване на политики е чрез съвременните технологии, по-специално интернет, да се помага на администрациите на държавите-членки и институциите на ЕС да разбират по-добре потребностите на гражданите и предприятията. Тя е предназначена за подпомагане на разработването на политики посредством по-бързи и целенасочени отговори на възникващи въпроси и проблеми, подобряване на оценката на въздействието на политиките (или на тяхната липса) и по-добро отчитане пред гражданите.

Системата е създадена, за да се облекчи процеса на консултации със заинтересованите лица чрез лесни за използване и ясни онлайн въпросници, което улеснява както участието в допитването, така и анализа на резултатите от страна на политиците.

IPM се финансира по линия на програма ISA (решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации), която има за цел подобряване на сътрудничеството по електронен път между публичните администрации в държавите-членки. 

Стартирала през 2001 г., IPM позволи успешното започване на повече от 370 обществени консултации, публикувани на портала „Вашият глас в Европа, осигуряващ единен достъп до консултациите на Европейската комисия.

IPM също така обслужва вътрешното управление на комуникациите и персонала, тъй като в Европейската комисия редовно се провеждат вътрешни проучвания, и се използва от службите на Комисията при подготовката на прояви и конференции (регистрации и др.), за извършване на проучвания сред потребителите на уебсайтове и други.

 

IPM онлайн

IPM (Интерактивно създаване на политики) е онлайн система за управление на въпросници, разработена от Генерална дирекция „Информатика“ на Комисията. Софтуерът е интернет базиран и не изисква инсталиране. За използването на IPM са необходими единствено уеб браузър и интернет връзка.

IPM се състои от различни модули, предназначени за управление на жизнения цикъл на онлайн въпросниците –  създаване, тестване, превод, попълване и анализ на резултатите. Софтуерът работи с различни въпроси с един или повече отговори, както и с полета за свободен текст. Резултатите могат да бъдат показани като хистограми, проценти или с пълни подробности, както и да бъдат прехвърлени в Excel. Потребителският интерфейс е достъпен на 22 езика. Освен това всеки въпросник може да бъде преведен на всеки един от официалните езици на ЕС.
  • Създаване:  „администраторът на формуляра“ определя свойствата на своя онлайн въпросник, структурата по отношение на раздели и въпроси, както и видовете въпроси (радио бутони, полета за отметки, падащи менюта, полета за свободен текст и др.) и логическата връзка между тях.

  • Тест: преди да бъде публикуван, въпросникът може да бъде изпробван сред извадка от потребители.

  • Превод: от IPM се извлича Excel или XML файл. Преводите се правят офлайн. След като те бъдат завършени, файловете с преводите се качват в IPM.

  • Попълване: въпросникът се публикува и неговият URL адрес се изпраща до потенциалните респонденти. Достъпът до въпросника е директен или ограничен чрез потребителско име/парола.

  • Анализ на резултатите: „управителят на формуляра“ може да преглежда резултатите в реално време. Налични са необработени резултати, проценти и хистограми. Вграден филтър позволява създаването на подмножества от резултати. Данните могат да бъдат експортирани в Excel за по-нататъшен анализ.

 

IPM с отворен код

Публичните администрации, предприятията и гражданите на държавите-членки от ЕС могат да изтеглят версия на IPM със свободен код. Тя се разработва от Генерална дирекция „Информатика“ на Европейската комисия в рамките на програма ISA (решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации). Софтуерът се предлага безплатно при условията на EUPL (Публичен лиценз на Европейския съюз).

Можете да научите повече за свободната версия на IPM, както и да я изтеглите от уебсайта Joinup.

 

За контакти

Ако имате въпроси за IPM или срещнете проблеми при използването ѝ или при попълването на онлайн въпросник, не се колебайте да ни изпратите електронно писмо на адрес:

DIGIT-IPM-SUPPORT@ec.europa.eu

За повече информация за версията на IPM с отворен код свържете се с нас на адрес:

DIGIT-IPM-OSS@ec.europa.eu

 

Последна актуализация: 09/01/2012 | Нагоре