Sökväg

Ytterligare verktyg

Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

Din röst i Europa är EU-kommissionens portal för samråd, diskussioner och andra sätt att aktivt delta i EU:s beslutsprocess. Portalen är uppdelad i tre sektioner:

  • Samråd: Framför dina synpunkter i olika frågor och påverka morgondagens EU-politik.
  • Diskussioner: Diskutera dagsaktuella frågor och chatta med EU-politiker.
  • Andra vägar: Upptäck andra sätt att göra din röst hörd i EU.

Om du vill få mejl när det kommer nya färdplaner eller samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.