Navigacijska pot

Dodatna orodja

Vaš glas v Evropi

Vaš glas v Evropi je enotna vstopna točka Evropske komisije za številna posvetovanja, kjer lahko deležniki povedo svoje mnenje o politikah EU na različnih stopnjah njihove priprave.
V okviru svojega programa boljšega pravnega urejanja namerava Komisija tesneje sodelovati z državljani in deležniki, in to že od prve zamisli vse do priprave in sprejetja predloga ter njegove ocene.

  • Deležniki lahko svoje mnenje o časovnici in začetni oceni učinka pošljejo na začetku pripravljalnega postopka.
  • Glede na pobudo se lahko izvedejo različne vrste posvetovanj – npr. ciljno usmerjena ali javna posvetovanja. V javnem posvetovanju lahko deležniki izrazijo svoje mnenje o ključnih vidikih ocene učinka v zvezi s predlogom Komisije v pripravi ter ključnih elementih vrednotenj in preverjanja ustreznosti obstoječih politik. Javna posvetovanja praviloma trajajo najmanj 12 tednov.
  • Ko je nova zakonodajna pobuda pripravljena in je kolegij sprejel osnutek predloga, lahko deležniki povedo svoje mnenje o predlogu Komisije.
  • Pozneje bo mogoče povedati svoje mnenje tudi v zvezi z osnutki delegiranih aktov in pomembnimi izvedbenimi akti.

Kadarkoli lahko Komisiji prek portala Zmanjšajte breme – povejte svoje mnenje! sporočite, kaj bi po vašem mnenju lahko storili, da bi bili predpisi EU učinkovitejši in uspešnejši.

 

Na elektronska obvestila o novih časovnicah in začetnih ocenah učinka in/ali javnih posvetovanjih se lahko naročite na spletnih straneh:

 

Zakaj nekatere informacije niso na voljo v vseh jezikih?

Spletišče je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Vendar vas s klikom nekaterih povezav sistem lahko preusmeri na druge spletne strani Evropske komisije, ki so iz različnih razlogov na voljo samo v omejenem številu jezikov. Zlasti dokumenti o posvetovanju za strokovno javnost niso objavljeni v vseh jezikih.
Toda posvetovanj se lahko udeležite in svoje mnenje izrazite v vseh uradnih jezikih EU, razen če v dokumentih posvetovanja ni izrecno navedeno drugače.