Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Váš hlas v Európe - Európska komisia

Internetový portál Váš hlas v Európe umožňuje jednotný prístup k celej škále konzultácií, diskusií a nástrojov, ktoré vám umožnia zohrať aktívnu úlohu v procese tvorby európskej politiky. Portál pozostáva z troch častí:

  • Konzultácie: vyjadrite svoj názor na politiky EÚ a ovplyvnite ich smerovanie.
  • Diskusie: pridajte sa k diskusii o najdôležitejších otázkach dňa a porozprávajte sa on-line s vysoko postavenými predstaviteľmi EÚ.
  • Iné nástroje: vyskúšajte iné spôsoby, ako vyjadriť svoj názor v Európe.

Ak chcete odoberať elektronické notifikácie o nových plánoch realizácie a/alebo verejných konzultáciách, prihláste sa k odberu služby Činnosti Európskej komisie – Notifikácie. Ak zastupujte organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba a vaša činnosť ovplyvňuje politiky alebo rozhodovací proces inštitúcií EÚ, zaregistrujte sa v Registri transparentnosti EÚ.