Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Twój głos w Europie

Strona internetowa Komisji Europejskiej Twój głos w Europie oferuje dostęp do konsultacji społecznych oraz innych narzędzi, które umożliwiają każdemu obywatelowi aktywny udział w różnych etapach procesu kształtowania polityki europejskiej.
Komisja realizuje program lepszego stanowienia prawa, w ramach którego zamierza lepiej wsłuchiwać się w głos obywateli i zainteresowanych stron na każdym etapie procesu stanowienia prawa – od pierwszej koncepcji, aż do przyjęcia przepisów i ich oceny.

  • W przypadku „planów działania” i „wstępnych ocen skutków” istnieje możliwość przekazywania uwag i informacji przez zainteresowane strony od samego początku prac nad nową inicjatywą.
  • W zależności od danej inicjatywy prowadzone są konsultacje społeczne lub konsultacje adresowane do konkretnych grup respondentów. Konsultacje społeczne umożliwiają wszystkim obywatelom wypowiedzenie się na temat najważniejszych aspektów ocen skutków odnoszących się do wniosków ustawodawczych, które opracowuje Komisja, jak również najważniejszych elementów ocen oraz „kontroli sprawności” istniejących przepisów. Konsultacje społeczne trwają z reguły co najmniej 12 tygodni.
  • Kiedy prace nad przygotowaniem nowej inicjatywy ustawodawczej dobiegają końca i po przyjęciu projektu wniosku ustawodawczego przez kolegium komisarzy, możliwe jest wypowiedzenie się na temat przedstawionych przez Komisję wniosków.
  • W przyszłości będzie można również przesyłać uwagi i komentarze na temat projektów aktów delegowanych oraz ważnych aktów wykonawczych.

Swoją opinię na temat tego, w jaki sposób usprawnić prawo UE i uczynić je skuteczniejszym, można w każdej chwili przedstawić Komisji za pośrednictwem portalu Lighten the load – Have your say! (Zmniejsz obciążenie – wyraź swoją opinię).

 

Aby otrzymywać powiadomienia e-mailem o nowych planach działania lub wstępnych ocenach skutków oraz konsultacjach, wystarczy

 

Dlaczego niektóre informacje nie są dostępne w moim języku?

Ta strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Jednak po kliknięciu na konkretne pozycje można uzyskać dostęp do innych stron Komisji Europejskiej, które z różnych powodów są dostępne tylko w ograniczonej liczbie języków. Jest tak często w przypadku dokumentów konsultacyjnych skierowanych do wybranych odbiorców, dlatego niekoniecznie muszą być one tłumaczone na wszystkie języki.
Można jednak wypełnić formularz konsultacyjny, udzielając odpowiedzi w każdym spośród języków urzędowych UE, o ile w samym dokumencie konsultacyjnym nie zaznaczono wyraźnie, że jest to niemożliwe.