Kruimelpad

Extra tools

Uw stem in Europa

Uw stem in Europa is de website van de Europese Commissie waarop u in de verschillende fasen van de besluitvorming uw mening en feedback kunt geven over het EU-beleid.
In het kader van de agenda voor betere regelgeving wil de Commissie burgers en belanghebbenden nauwer bij haar beleid betrekken, vanaf de eerste ideeën en voorbereidingen voor een initiatief tot de uiteindelijke goedkeuring en evaluatie achteraf.

  • U kunt al in de voorbereidingsfase feedback geven op routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen.
  • Er bestaan verschillende soorten raadplegingen: openbare raadplegingen of raadplegingen van specifieke doelgroepen. Bij openbare raadplegingen kunt u uw mening geven over effectbeoordelingen voor voorstellen die de Commissie voorbereidt en evaluaties en geschiktheidscontroles van bestaand beleid. De meeste openbare raadplegingen duren twaalf weken.
  • Ook later, wanneer de Commissie haar wetsvoorstel al heeft vastgesteld, kunt u nog feedback geven.
  • In de toekomst zult u ook kunnen reageren op ontwerpen van gedelegeerde besluiten en belangrijke uitvoeringsbesluiten.

Minder regels – Uw mening telt! Help de Commissie om de EU-wetgeving efficiënter te make.

 

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwe routekaarten, aanvangseffectbeoordelingen of openbare raadplegingen, abonneer u dan op

 

Waarom vind ik niet alle informatie in het Nederlands?

Deze website bestaat in alle officiële EU-talen. Maar als u op bepaalde links klikt, kan het zijn dat u wordt doorgestuurd naar andere EU-websites die om uiteenlopende redenen slechts in een beperkt aantal talen beschikbaar zijn. Vooral raadplegingsdocumenten die op een specifieke doelgroep gericht zijn, zijn niet noodzakelijk in alle talen beschikbaar.
U mag echter altijd in de EU-taal van uw keuze antwoorden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de raadplegingsdocumenten.