Navigācijas ceļš

Citi rīki

Jūsu balss Eiropā

“Jūsu balss Eiropā” ir Eiropas Komisijas vietne, kurā vienuviet pieejamas daudzas sabiedriskās apspriešanas un iespējas sniegt atsauksmes. Tajā varat paust savu viedokli par ES politiku visos tās izstrādes un īstenošas posmos.
Atbilstīgi savai lietderīga regulējuma programmai Eiropas Komisija ir apņēmusies vairāk ieklausīties iedzīvotājos un ieinteresētajās personās jau no idejas rašanās brīža, bet arī laikā, kad Komisija gatavo priekšlikumu un kad tas ir pieņemts un vēlāk tiek izvērtēts.

  • Atsauksmes par ceļvežiem (roadmaps) un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem var sniegt izstrādes procesa sākumā.
  • Atkarībā no konkrētās iniciatīvas var tikt sarīkotas dažāda veida konsultācijas, piemēram, konkrētai mērķauditorijai domātas sabiedriskās apspriešanas. Sabiedriskajās apspriešanās jūs varat izteikt savu viedokli par būtiskiem sagatavošanā esošu Komisijas priekšlikumu ietekmes novērtējuma aspektiem, kā arī par svarīgākajiem jau ieviestas politikas novērtēšanas un atbilstības pārbaudes elementiem. Sabiedriskās apspriešanas parasti turpinās vismaz 12 nedēļas.
  • Par Komisijas priekšlikumiem atsauksmes var sniegt jaunas likumdošanas iniciatīvas izstrādes beigās, kad projektu ir pieņēmusi Komisijas komisāru kolēģija.
  • Nākotnē varēs sniegt atsauksmes arī par deleģēto aktu un svarīgu īstenošanas aktu projektiem.

Vietnē “Lighten the load – Have your say!” jūs varat jebkurā brīdī Komisijai izteikt savas domas par to, kā ES tiesību aktus padarīt iedarbīgākus un lietderīgākus.

 

Ja vēlaties, lai jums pa e-pastu paziņo par jauniem ceļvežiem vai sākotnējiem ietekmes novērtējumiem un/vai sabiedriskajām apspriešanām, izmantojiet šādus resursus:

 

Kāpēc daļa informācijas nav manā valodā?

Šī tīmekļa vietne ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tomēr, kad noklikšķināt uz kāda konkrēta elementa, jūs varbūt novirzīs uz citām Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēm, kuras dažādu iemeslu dēļ ir pieejamas tikai dažās valodās. It īpaši tas attiecas uz apspriedes dokumentiem, kas paredzēti speciālistiem. Tos parasti nepublicē visās oficiālajās ES valodās.
Taču jūs varat atbildēt uz sabiedriskajās apspriešanās uzdotajiem jautājumiem jebkurā ES oficiālajā valodā, ja vien apspriešanas dokumentos nav skaidri norādīts kas cits.