Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Jūsų balsas Europoje

Jūsų balsas Europoje yra Europos Komisijos „vieno langelio“ svetainė, kuria naudodamiesi galite dalyvauti įvairiose konsultacijose ir pateikti atsiliepimų – pareikšti savo nuomonę apie ES politiką įvairiais jos kūrimo ir įgyvendinimo etapais.
Vykdydama savo geresnio reglamentavimo darbotvarkę, Komisija ketina atidžiau įsiklausyti į piliečių ir suinteresuotųjų šalių nuomonę tiek tuo metu, kai gimsta pirmosios idėjos, tiek vėliau, kai Komisija rengia pasiūlymą, jis priimamas ir po to vertinamas jo poveikis.

  • Nuomonę apie planus ir įžanginius poveikio vertinimus galima pareikšti parengiamojo proceso pradžioje.
  • Priklausomai nuo iniciatyvos, gali būti vykdomos įvairių rūšių konsultacijos, pavyzdžiui, tikslinės arba viešos. Per viešas konsultacijas galite pareikšti nuomonę apie svarbiausius rengiamų Komisijos pasiūlymų poveikio vertinimų aspektus, taip pat apie pagrindinius esamų politikos priemonių vertinimo ir tinkamumo patikrų elementus. Viešos konsultacijos paprastai vyksta ne trumpiau kaip 12 savaičių.
  • Baigiant rengti naują teisės akto iniciatyvą ir Komisijai priėmus jo projektą, galima teikti atsiliepimus apie Komisijos pasiūlymus.
  • Vėliau taip pat bus galima teikti pastabas dėl deleguotųjų aktų projektų ir svarbių įgyvendinamųjų aktų.

Bet kuriuo metu galima Komisijai pateikti savo nuomonę apie tai, kaip padaryti, kad ES teisės aktai būtų veiksmingesni – tam skirta internetinė priemonė „Palengvinkite naštą – išsakykite savo nuomonę“.

 

Jeigu norėtumėte e. paštu gauti pranešimus apie naujus planus arba įžanginius poveikio vertinimus, viešas konsultacijas, užsisakykite atitinkamas paslaugas puslapiuose:

 

Kodėl lietuviškai pateikiama ne visa informacija?

Informacija šioje svetainėje pateikiama visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Vis dėlto spustelėjus atskiras nuorodas gali būti atversti kiti Europos Komisijos puslapiai, kurie dėl įvairių priežasčių išversti į mažiau kalbų. Tai visų pirma specialistams skirti konsultacijų dokumentai, kurie nebūtinai skelbiami visomis kalbomis.
Vis dėlto, per konsultacijas atsakyti į klausimus ir teikti pastabas galima visomis oficialiosiomis ES kalbomis, nebent pačiuose konsultacijų dokumentuose būtų aiškiai nurodyta kitaip.