Navigointipolku

Lisätyökalut

Sinun äänesi Euroopassa

Sinun äänesi Euroopassa on Euroopan komission sivusto, jolta pääsee osallistumaan moniin kuulemisiin ja antamaan muuta palautetta EU:n toimintapolitiikoista niiden suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa.
Komissio aikoo paremman sääntelyn agendansa mukaisesti tehostaa kansalaisten ja sidosryhmien kuulemista. Kun komissio tekee lainsäädäntöaloitteita, se haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä niin suunnittelu-, hyväksymis- kuin arviointivaiheessakin.

Komissiolle voi milloin tahansa toimittaa näkemyksiä siitä, miten EU:n lainsäädännöstä saataisiin tehokkaampaa ja toimivampaa Kevennä sääntelytaakkaa – ota kantaa -sivuston kautta (Lighten the Load – Have Your Say).

 

Jos haluat saada sähköpostitse ilmoituksen uusista etenemissuunnitelmista, alustavista vaikutustenarvioinneista tai julkisista kuulemisista,

  • tilaa Komission työ -syötteet
  • rekisteröidy EU:n avoimuusrekisteriin, jos edustat organisaatiota tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja, joka toiminnallaan vaikuttaa EU:n toimielinten toimintapolitiikkoihin tai päätöksentekoprosesseihin.

 

Miksi kaikkea aineistoa ei ole saatavilla kaikilla kielillä?

Sivusto on käytettävissä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sivuston linkkien kautta saatat kuitenkin päätyä Euroopan komission muille verkkosivustoille, joita ei eri syistä aina ole saatavilla kaikilla kielillä. Etenkin erityisryhmille ja -asiantuntijoille tarkoitettuja kuulemisasiakirjoja ei välttämättä julkaista kaikilla kielillä.
Voit kuitenkin vastata kuulemisiin ja toimittaa palautetta kaikilla virallisilla EU-kielillä, jollei toisin ole erikseen mainittu.