Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Sinu hääl Euroopas

Sinu hääl Euroopas on Euroopa Komisjoni ühtne juurdepääsupunkt erinevatele konsultatsioonidele ja tagasiside esitamise võimalustele, mis võimaldavad Teil avaldada oma arvamust ELi poliitika kohta poliitikatsükli erinevates etappides.
Osana oma parema õigusloome tegevuskavast on komisjonil kavas võtta veelgi rohkem arvesse kodanike ja sidusrühmade arvamust alates esialgsest ideest kuni temapoolse ettepaneku ettevalmistamise, selle vastuvõtmise ning hindamiseni.

  • Ettevalmistusprotsessi alguses on tagasisidet võimalik anda tegevuskavadele ning esialgsetele mõjuhinnangutele.
  • Sõltuvalt algatusest võidakse korraldada eri liiki (nt sihipäraseid või avalikke) konsultatsioone. Avalikud konsultatsioonid võimaldavad Teil avaldada arvamust ettevalmistamisel olevaid komisjoni ettepanekuid käsitlevate mõjuhinnangute peamiste aspektide kohta. Samuti saate seda teha seoses olemasoleva poliitika peamiste aspektide hindamise ja toimivuskontrolliga. Avalikud konsultatsioonid kestavad alati vähemalt 12 nädalat.
  • Uue seadusandliku ettepaneku ettevalmistamisprotsessi lõpus ning pärast ettepaneku eelnõu vastuvõtmist volinike kolleegiumi poolt, on võimalik tagasisidet esitada komisjoni ettepanekute kohta.
  • Hilisemas etapis on samuti võimalik tagasisidet anda delegeeritud õigusaktide projektide ja oluliste rakendusaktide kohta.

Saate mis tahes ajal esitada komisjonile oma seisukohti selle kohta, kuidas muuta ELi õigusaktid tulemuslikumaks ja tõhusamaks. Selleks kasutage veebilehte „Kergenda koormat – tee end kuuldavaks”.

 

Kui soovite saada e-posti teel teavitusi uute tegevuskavade või esialgsete mõjuhinnangute ja/või avalike konsultatsioonide kohta, siis tellige

 

Miks ei ole osa teabest minu keeles kättesaadav?

Veebisait on kättesaadav Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes. Kuid teatavatel linkidel klõpsates võidakse Teid suunata muudele Euroopa Komisjoni veebisaitidele, mis on erinevatel põhjustel kättesaadavad vaid piiratud arvul keeltes. Eelkõige väga piiratud sihtrühmale suunatud konsultatsioonidokumendid ei pruugi olla kättesaadavad kõigis keeltes.
Te saate siiski reageerida konsultatsioonidele ja anda tagasisidet kõigis ametlikes ELi keeltes, kui konsultatsioonidokumentides ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti.