Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Sinu hääl Euroopas

Sinu hääl Euroopas on Euroopa Komisjoni ühtne teabepunkt, kust leiate palju erinevaid võimalusi nõustamiseks, arvamustevahetuseks ning juurdepääsuks vahenditele, mille abil aktiivselt kaasa rääkida poliitiliste otsuste tegemisel Euroopas. Käesolev veebisait koosneb kolmest osast:

  • Konsultatsioonid: avaldage oma arvamust ELi poliitika kohta ning osalege selle kujundamises.
  • Arutelud: arutlege päevakajaliste teemade üle ning vestelge ELi juhtidega reaalajas.
  • Muud vahendid: avastage muid võimalusi Euroopa poliitika kujundamisprotsessis kaasarääkimiseks.

Uute tegevuskavade ja/või avalike konsultatsioonide kohta e-posti vahendusel teadete saamiseks tellige Euroopa Komisjoni töö – teated või kui esindate ELi institutsioonide poliitikat ja otsustusprotsesse mõjutavat organisatsiooni või olete samalaadne füüsilisest isikust ettevõtja, siis registreeruge ELi läbipaistvusregistris.