Sti

Flere værktøjer

Kom til orde i Europa

Kom til orde i Europa er Kommissionens kvikskranke til en række høringer og andre muligheder for at give sin mening til kende om EU's politikker på forskellige trin i deres livscyklus.
Som led i Kommissionens dagsorden for bedre lovgivning vil den lytte mere til borgerne og de berørte parter lige fra undfangelsen af en idé til forberedelsen af et forslag, vedtagelsen af forslaget og evalueringen.

  • Du kan give din mening til kende gennem "køreplaner" og "indledende konsekvensanalyser" i begyndelsen af forberedelsesprocessen.
  • Afhængigt af initiativet kan der gennemføres forskellige former for høringer – f.eks. målrettede eller offentlige. Ved offentlige høringer kan du udtale dig om de vigtige aspekter af konsekvensanalyserne af de forslag, Kommissionen er ved at udarbejde, og om hovedelementerne i evalueringerne og kvalitetskontrollen af eksisterende politikker. Offentlige høringer løber normalt i en periode på mindst 12 uger.
  • Når et nyt lovgivningsinitiativ er udarbejdet, og kommissærkollegiet har vedtaget udkastet, kan du afgive kommentarer til Kommissionens forslag.
  • Senere kan du også kommentere udkast til delegerede retsakter og vigtige gennemførelsesretsakter.

Du kan når som helst fortælle Kommissionen, hvad du mener om, hvordan man kan gøre EU-lovgivningen mere effektiv, på portalen Lighten the load – Have your say!

 

Hvis du gerne vil underrettes pr. e-mail om nye køreplaner eller indledende konsekvensanalyser og/eller offentlige høringer, kan du abonnere på

 

Hvorfor findes nogle oplysninger ikke på dansk?

Websitet findes på alle officielle EU-sprog. Men når du klikker på specifikke elementer, kan du blive ført hen på andre af Kommissionens sider, som af forskellige årsager kun findes på et begrænset antal sprog. Især høringsdokumenter rettet mod særlige målgrupper findes ikke altid på alle sprog.
Men du kan svare på høringer og fremsætte kommentarer på alle officielle EU-sprog, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af selve høringsdokumenterne.