Cesta

Další nástroje

Váš hlas v Evropě

Stránky Váš hlas v Evropě, které provozuje Evropská komise, poskytují možnost účastnit se konzultací nebo zaslat připomínky a vyjádřit tak svůj názor na politiky EU v různých fázích jejich vzniku a fungování.
V rámci programu zlepšování právní úpravy chce Komise lépe naslouchat názorům občanů a zúčastněných stran, a to od okamžiku zrodu jednotlivých iniciativ po jejich přijetí a hodnocení.

  • Na začátku přípravného procesu lze zaslat připomínky k ,plánům a cestovním mapámʻ (tzv. roadmaps) a ,prvotním posouzením dopaduʻ.
  • Komise dále pořádá různé druhy konzultací – cílenou či veřejnou konzultaci, a to v závislosti na typu iniciativy. Prostřednictvím veřejných konzultací můžete vyjádřit svůj názor na hlavní aspekty posouzení dopadů připravovaných návrhů Komise i na hodnocení a „kontroly účelnosti“ již realizovaných politik. Veřejné konzultace trvají zpravidla nejméně 12 týdnů.
  • Připomínky k návrhům Komise lze vyjádřit i v závěru přípravy nové iniciativy a poté, co návrh přijme kolegium.
  • V budoucnu bude možné také zaslat připomínky k návrhům aktů v přenesené pravomoci a k důležitým prováděcím aktům.

Své názory na to, jak zvýšit účinnost a účelnost právních předpisů EU, můžete Komisi sdělit kdykoli – na stránkách „Podělte se o svůj názor, jak snížit administrativní zátěž“.

 

Pokud máte zájem, abychom vás e-mailem upozorňovali na plány a cestovní mapy nebo prvotní posouzení dopadů a /nebo veřejné konzultace

  • přihlaste se k jejich odběru na stránkách Činnost Komise – Oznámení a
  • zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU, pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU.

 

Proč nejsou některé informace k dispozici v češtině?

Tyto internetové stránky existují ve všech úředních jazycích Evropské unie. Může se však stát, že po přesměrování na jiné stránky Evropské komise zjistíte, že jsou k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků. Důvodů pro to je několik: do všech jazyků se např. nepřekládají dokumenty ke konzultacím zaměřeným na odbornou veřejnost.
Přispívat do konzultací a zasílat připomínky nicméně můžete ve všech úředních jazycích EU, není-li výslovně uvedeno jinak v samotném konzultačním materiálu.