Cesta

Další nástroje

Váš hlas v Evropě

Váš hlas v Evropě umožňuje jednotný přístup k široké škále konzultací, debat a jiných nástrojů, jež vám pomohou aktivně se podílet na utváření politik EU.Tyto internetové stránky obsahují tři sekce.

  • Konzultace: zde můžete vyjádřit svůj názor na politiky EU a ovlivnit jejich směr.
  • Diskuze: zde můžete diskutovat o aktuálních otázkách a chatovat s vedoucími představiteli Unie.
  • Další nástroje: zde se dozvíte, jakými jinými způsoby se můžete s námi podělit o své názory.

Pokud chcete být e-mailem upozorňováni na nové iniciativy nebo veřejné konzultace, přihlaste se k odběru zpráv ze stránek „Činnost Komise – Oznámení“. Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.