Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Вашият глас в Европа

Сайтът на Европейската комисия „Вашият глас в Европа“ е „единна точка за достъп“ до широк кръг консултации, дискусии и други инструменти, позволяващи ви да играете активна роля в процеса на изготвяне на европейски политики. Уебсайтът има три раздела:

  • Консултации: кажете ни какво мислите за политиките на ЕС и въздействайте върху тяхната посока.
  • Дискусии: обсъждайте най-важните актуални въпроси и разговаряйте онлайн с лидерите на ЕС.
  • Други инструменти: открийте други начини мнението ви да бъде чуто в Европа.

За да получавате известия по електронната поща за нови пътни карти и/или обществени консултации, регистрирайте се в Комисията в действие — Известия или, ако представлявате организация или самостоятелно заето лице, което извършва дейности, влияещи върху процесите на изготвяне на политики и вземане на решения в институциите на ЕС, в EU Transparency Register.