Europeiska företagspanelen - EU-kommissionen

Europeiska företagspanelen – EBTP

Panel med enskilda företag som regelbundet uppmanas att ge synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Europeiska kommissionen har beslutat att slå ihop Europeiska företagspanelen med panelerna för små och medelstora företag.

Man kan därför inte längre registrera sig i Europeiska företagspanelens databas. Besök gärna småföretagspanelernas webbplats om du är intresserad av att delta i samråden om EU:s politik och program.

Information om tidigare samråd med Europeiska företagspanelen finns fortfarande på följande adress på deras webbplats.

Ligg steget före

Få tidigt reda på vilka EU-initiativ som kan komma att påverka ditt företag.

Tyck till

Kom med synpunkter på hur initiativen ska se ut.

Se resultatet

Se hur dina förslag tas med i ett EU-initiativ.

Europeiska företagspanelen

  • finns på nätet
  • är lätt att gå med i (bara ett kort formulär)
  • är snabb och enkel att medverka i (sex–åtta webbsamråd per år som tar ca 15 minuter att fylla i)
  • finns på alla EU-språk
  • har en kontaktperson i varje EU-land.

Senaste uppdatering: 05/10/2011 | Till början