Európsky podnikateľský skúšobný panel – Európska komisia

Európsky podnikateľský skúšobný panel (EBTP)

Panel spoločností, s ktorými Európska komisia pravidelne konzultuje o svojich politických iniciatívach

Európska komisia sa rozhodla zlúčiť Európsky podnikateľský skúšobný panel (EBTP) s iným podnikateľským konzultačným nástrojom, a síce s panelmi pre MSP.

V dôsledku toho už nie je možné zaregistrovať sa do databázy EBTP. Ak máte záujem, aby sa s Vami konzultovali politiky a programy EÚ, navštívte prosím webovú lokalitu panelov pre MSP.

Informácie o predchádzajúcich konzultáciách EBTP sú aj naďalej dostupné na tejto stránke príslušnej lokality.

Buďte medzi prvými

Zistite s predstihom, ktoré hlavné politiky a programy by mohli mať vplyv na vaše podnikanie.

Vyjadrite svoj názor

Povedzte nám, ako by tieto politiky a programy mali vyzerať podľa vás.

Sledujte zmeny

Pozrite si, aký vplyv mal váš názor na opatrenia .

EBTP je:

  • on-line združenie,
  • ktorého členom sa môžete stať vyplnením jediného formulára
  • nenáročný na používanie (6 až 8 on-line dotazníkov za rok – ich vyplnenie trvá iba 15 minút)
  • dostupný vo všetkých jazykoch
  • s vnútroštátnou podporou – kontaktná osoba v každom členskom štáte

Posledná aktualizácia: 05/10/2011 | Na začiatok