Eiropas Biznesa panelis - Eiropas Komisija

Eiropas Biznesa panelis (EBTP)

Tas ir atsevišķu uzņēmumu panelis, ar kuru Eiropas Komisija regulāri apspriežas par politiskām iniciatīvām.

Eiropas Komisija ir nolēmusi apvienot Eiropas Biznesa paneli (European Business Test Panel jeb EBTP) ar citu uzņēmēju apspriežu instrumentu, proti, MVU paneļiem.

Līdz ar to reģistrēties EBTP datubāzē vairs nav iespējams. Ja vēlaties iegūt informāciju par ES politikas virzieniem un programmām, apmeklējiet MVU paneļu tīmekļa vietni.

Informācija par iepriekšējām EBTP apspriedēm joprojām ir pieejama minētās tīmekļa vietnes šādā lapā.

Esiet soli priekšā

Uzziniet jau laikus par svarīgām ES iniciatīvām un programām, kas var skart jūsu uzņēmumu.

Neklusējiet

Pavēstiet mums savas domas, kas var ietekmēt šīs iniciatīvas un programmas.

Vērojiet pārmaiņas

Uzziniet, kā jūsu viedoklis ir ņemts vērā ES rīcībā.

Eiropas Biznesa panelis:

  • atrodas internetā;
  • tam var viegli pievienoties (tikai viena īsa veidlapa);
  • tajā ir viegli piedalīties, un tas neaizņem daudz laika (6–8 interneta anketas gadā. Katras anketas aizpildīšana aizņem aptuveni 15 minūtes);
  • ir pieejams visās ES valodās;
  • tam ir kontaktpersona katrā ES dalībvalstī.

Pēdējā atjaunināšana: 05/10/2011 | Lapas sākums