Euroopa Ettevõtete Testpaneel - Euroopa Komisjon

Euroopa Ettevõtete Testpaneel

Ettevõtetest koosnev paneel, millega konsulteeritakse korrapäraselt Euroopa Komisjoni poliitikaalgatuste osas

Euroopa Komisjon on võtnud vastu otsuse ühendada Euroopa Ettevõtete Testpaneel teise ärialase konsultatsioonivahendiga – väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) paneelidega.

Selle tulemusena ei ole enam võimalik registreerida ennast Euroopa Ettevõtete Testpaneeli andmebaasis. Kui olete huvitatud ELi poliitikat ja programme käsitlevast lisateabest, külastage VKEde paneelide veebisaiti.

Euroopa Ettevõtete Testpaneeli raames varem toimunud konsulteerimiste kohta saab teavet järgmiselt leheküljelt.

Olge kursis

Saage varakult teada ELi peamistest poliitikasuundadest ja programmidest, mis võivad mõjutada teie ettevõtlust.

Teie arvamust võetakse arvesse

Andke oma panus kõnealuste poliitikasuundade ja programmide kujundamisse

Märgake muutusi

Vaadake, kuidas teie tagasisidet võetakse arvesse ELi meetmetes.

Euroopa Ettevõtete Testpaneel on

  • veebipõhine;
  • sellega on võimalik kiiresti liituda (täites lihtsalt 1 lühikese vormi);
  • kiire ja hõlbus kasutada (6 kuni 8 veebipõhist küsimustikku aastas, millele vastamiseks kulub aega umbes 15 minutit);
  • kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.
  • Paneelil on igas ELi liikmesriigis kontaktisik.

Viimati muudetud: 05/10/2011 | Üles