Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (EBTP)

Ομάδα επιχειρήσεων, τις οποίες συμβουλεύεται τακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει τις πολιτικές της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχωνεύσει την ευρωπαϊκή ελεγκτική ομάδα επιχειρήσεων (European Business Test Panel) με ένα άλλο εργαλείο διαβούλευσης των επιχειρήσεων: τις Ομάδες ΜΜΕ (SME Panels).

Συνεπεία αυτού, η εγγραφή για τη βάση δεδομένων EBTP δεν είναι πλέον δυνατή. Σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Ομάδων ΜΜΕ εάν σας ενδιαφέρει να ζητείται η γνώμη σας σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ.

Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες διαβουλεύσεις EBTP εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας.

Βρεθείτε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων

Ενημερωθείτε έγκαιρα για πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Είναι ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας

Δώστε μας πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ.

Διαπιστώστε τις αλλαγές

Δείτε με ποιον τρόπο οι πληροφορίες που μας δίνετε μετουσιώνονται σε δράσεις της ΕΕ.

Η EBTP:

  • λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου
  • είναι εύκολα προσβάσιμη (με την απλή συμπλήρωση ενός σύντομου δελτίου εγγραφής)
  • είναι εύχρηστη και καθόλου χρονοβόρα (6-8 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τον χρόνο, η συμπλήρωσή τους παίρνει περίπου 15 λεπτά)
  • είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
  • διαθέτει έναν αρμόδιο επικοινωνίας σε κάθε χώρα της ΕΕ

Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2011 | Αρχή σελίδας