Европейска група за допитвания до бизнеса - Европейска комисия

Европейска група за допитвания до бизнеса (ЕГДБ)

Група от отделни компании, редовно консултирани във връзка с политическите инициативи на Европейската комисия

Европейската комисия реши да обедини Европейската група за допитвания до бизнеса (EBTP) с друг инструмент за бизнес консултации: Групите за малкия и среден бизнес (SME).

В резултат на това вече не е възможна регистрация за базата данни на ЕВТР. Моля, посетете уебсайта на СМЕ, ако желаете консултация относно политиките и програмите на ЕС.

Информацията за предишни консултации на ЕВТР все още е на разположение на следната страница на този сайт.

На крачка пред останалите

Научете преди останалите за важни политики и програми на ЕС, които могат да се отразят на предприятието ви.

Кажете си думата

Изкажете мнение, което може да повлияе на тези политики и програми.

Вижте промените

Вижте как вашето мнение става част от действията на ЕС.

ЕГДБ:

  • е уеб базирана
  • присъединяването към нея е лесно (само 1 кратък формуляр)
  • използва се бързо и лесно (6 до 8 онлайн въпросника годишно, като попълването на всеки отнема 15 минути)
  • достъпна е на всички езици в ЕС
  • поддържа се от лице за контакти във всяка държава от ЕС

Последна актуализация: 05/10/2011 | Начало на страницата