Vanliga frågor

Hur kan den europeiska företagspanelen (EBTP) hjälpa mig?

Genom att delta i EBTP-samråden kan du bidra till bättre lagstiftning och ett bättre företagsklimat.

När kommissionen tar fram förslag till ny lagstiftning och andra initiativ måste den ta reda på vilka frågor som är viktiga för företagen.

Tack vare dina synpunkter får kommissionen en klarare bild av hur lagstiftningen kommer att påverka ditt företag.

När EU-initiativet har antagits kan du lämna synpunkter på hur det påverkat företaget och om det blev några oväntade bieffekter.

Kan alla företag gå med i företagspanelen?

Ja, om de ligger i EU, Norge, eller Island.

Hur blir man medlem i företagspanelen?

För att bli registrerad som medlem behöver du bara kontakta din nationella samordnare och skicka in en anmälningsblankett med några allmänna upplysningar om ditt företag.

Alla upplysningar behandlas strikt konfidentiellt.

Vad händer när jag anmäler mitt företag till företagspanelen?

Dina kontaktuppgifter lagras i företagspanelens databas. Den nationella samordnaren kontrollerar uppgifterna och kan komma att kontakta dig för fler upplysningar.

När medlemskapet har godkänts får du besked om det i ett mejl tillsammans med en inbjudan att delta i nästa samråd med företagspanelen. I mejlet får du också ditt användarnamn och lösenord.

Hur många samråd hålls varje år?

Det hålls omkring sex till åtta samråd per år om en rad ämnen som rör den dagliga verksamheten i ett företag.

Hur lång tid tar det att svara på ett samråd?

Cirka 15 minuter – du ska bara fylla i ett kort frågeformulär på nätet.

Hur lång tid har jag på mig att svara?

I allmänhet fyra veckor.

Hur uppdaterar jag uppgifterna om mitt företag?

Informera bara din nationella samordnare, så gör han eller hon det åt dig.

Kan bransch- och näringslivsorganisationer också gå med i företagspanelen?

Nej – företagspanelen är bara öppen för enskilda företag. Men om du företräder en bransch- eller näringslivsorganisation får du gärna informera de företag du företräder om panelen, så att de kan gå med.

Hur länge kan man vara medlem i företagspanelen?

Du kan vara med så länge du vill. Om du vill gå ur meddelar du bara din nationella samordnare.

Vilka upplysningar måste jag lämna när jag anmäler mitt företag?

  • Företagets huvudsakliga verksamhetsområde.
  • Antal anställda.
  • Om du importerar eller exporterar varor eller tjänster i eller utanför EU.
  • Kontaktuppgifter för den person i företaget som samrådet ska skickas till.

Vi behöver uppgifterna för att se till att panelen är statistiskt representativ. De gör det också möjligt att analysera resultaten mer ingående. För att uppdatera informationen, kontakta din nationella samordnare.

Vad får jag för feedback efter ett samråd?

  • Statistik – en sammanfattning av alla svaren läggs ut på företagspanelens webbplats senast en vecka efter att samrådet har avslutats.
  • Kort rapport – de viktigaste resultaten och mer information om uppföljning och politiska åtgärder (rapporten kommer efter tre till fyra veckor).
  • Nyhetsbrev – översikt över de senaste samråden och mer information om vilka initiativ resultaten har bidragit till (två gånger per år).
  • Informell feedback – kontakta din nationella samordnare.

Hur kan jag se om mitt bidrag har påverkat EU:s beslut?

Kommissionen gör sitt bästa för att förklara hur samråden med företagspanelen har tagits emot och vilken roll de spelat i beslutsprocessen. Varje gång resultaten av ett EBTP-samråd används i rapporter som ligger till grund för kommande initiativ ska det tydligt anges.

Kommissionen ska också förklara hur den har tagit hänsyn till resultaten från samråden då den utvärderar och jämför olika handlingsalternativ.

Vilka frågor brukar samråden handla om?

Vi frågar bara om ämnen som är direkt relevanta för företagen. Varje samråd (sex–åtta per år) tar upp ett visst ämne.

Hittills har samråden gällt bland annat finansiella frågor (företagens tillgång till bankkredit, sena betalningar, betalningar i euroområdet m.m.), lagstiftning (redovisnings- och revisionsregler, administrativa bördor för företagen m.m.), arbetsrätt (balans mellan arbete och privatliv, mångfald och diskriminering på arbetsplatsen m.m.), skatter, miljöregler och konsumentskydd.

Måste jag delta i alla samråd?

Nej, inte alls – du väljer själv vilka samråd du vill svara på.

Senaste uppdatering: 31/10/2010 | Till början