Veelgestelde vragen

Waarom zou ik lid moeten worden van het Europees Bedrijvenpanel (EBTP)?

Door mee te doen aan de enquêtes van het EBTP helpt u de wetgeving en het klimaat voor het bedrijfsleven te verbeteren.

Wanneer de Commissie nieuw beleid of nieuwe wetgeving ontwikkelt, moet zij weten wat het bedrijfsleven belangrijk vindt.

Door mee te doen aan de enquêtes van het EBTP geeft u de Commissie een duidelijker beeld van de gevolgen voor het bedrijfsleven.

En wanneer het beleid of de wetgeving er eenmaal is, kunt u ons feedback geven over hoe het er in de praktijk aan toe gaat en of er onverwachte neveneffecten zijn.

Kan elk bedrijf lid worden?

Ja, als het tenminste in de Europese Unie, Noorwegen of IJsland is gevestigd.

Hoe kan ik lid worden?

Om lid te worden moet u contact opnemen met uw nationale coördinator. U moet de Commissie met het inschrijvingsformulier wel een aantal basisgegevens over uw bedrijf verstrekken.

De informatie wordt echter strikt vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er als ik mijn bedrijf opgeef voor het EBTP?

Uw contactinformatie wordt opgeslagen in de EBTP-database na controle door uw nationale coördinator. Die kan u eventueel nog een paar vragen stellen.

Zodra uw inschrijving is aanvaard, krijgt u daarvan per e-mail bericht. U wordt ook uitgenodigd om aan de volgende EBTP-raadpleging deel te nemen. Daarnaast bevat het e-mailbericht uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoeveel raadplegingen zijn er per jaar?

Elk jaar zijn er 6 à 8 raadplegingen over allerlei onderwerpen in verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Hoeveel tijd kost me dat?

Ongeveer 15 minuten, want zo'n raadpleging behelst niet meer dan een korte online-vragenlijst.

Binnen hoeveel tijd moet ik antwoorden?

Meestal krijgt u vier weken de tijd.

Hoe kan ik mijn bedrijfsgegevens aanpassen?

U kunt wijzigingen doorgeven aan de nationale EBTP-coördinator. Die zorgt dan voor de rest.

Kunnen brancheorganisaties ook lid worden van het EBTP?

Nee, alleen afzonderlijke bedrijven kunnen lid worden van het EBTP. Als brancheorganisatie kunt u de aangesloten bedrijven wel wijzen op de mogelijkheid om lid van het EBTP te worden.

Wanneer eindigt het EBTP-lidmaatschap?

Hoe lang u lid van het EBTP blijft, bepaalt u zelf. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, stuurt u gewoon per e-mail een uitschrijvingsverzoek naar de nationale coördinator.

Wat voor informatie moet ik bij de inschrijving verstrekken?

U moet de volgende gegevens verstrekken:

  • uw belangrijkste sector van activiteit (branche)
  • het aantal werknemers
  • of u producten of diensten in- of uitvoert, binnen de EU of over de EU-grenzen heen
  • de contactinformatie van de contactpersoon in uw bedrijf aan wie de uitnodigingen moeten worden gestuurd

Deze informatie dient om de representativiteit van het panel te bepalen en een uitvoerigere analyse van de resultaten mogelijk te maken. Om uw gegevens aan te passen, kunt u contact opnemen met de nationale coördinator.

Welke feedback krijg ik als ik meedoe aan een enquête?

  • Een week na de sluitingstermijn wordt een statistisch overzicht gepubliceerd op de EBTP-website.
  • Drie à vier weken daarna verschijnt een beknopt verslag met de voornaamste bevindingen en aanvullende informatie over de beleidsimplicaties en de geplande follow-up.
  • Tweemaal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief met de stand van zaken voor recente raadplegingen en een uitleg over hoe bij nieuw beleid rekening is gehouden met de EBTP-resultaten.
  • U kunt altijd informeel contact opnemen met uw nationale coördinator.

Hoe kan ik zien of mijn bijdrage invloed op de EU-beleidsvorming heeft gehad?

De Commissie probeert zo goed mogelijk uit te leggen hoe de EBTP-raadplegingen zijn verwerkt en aan te geven welke rol deze in de beleidsvorming hebben gespeeld. Wanneer in rapporten over de voorbereiding en presentatie van beleidsvoorstellen rekening is gehouden met de resultaten van EBTP-raadplegingen, wordt dat altijd duidelijk vermeld.

De Commissie zal ook aangeven in hoeverre rekening is gehouden met de resultaten van EBTP-raadplegingen bij de evaluatie en vergelijking van beleidsopties.

Waarover worden bedrijven doorgaans geraadpleegd?

Wij vragen alleen naar uw mening over zaken die direct relevant zijn voor bedrijven. Elke raadpleging (6 à 8 per jaar) gaat over een ander onderwerp.

Er zijn al tal van onderwerpen aan bod gekomen op financieel gebied (bankleningen voor bedrijven, te late betaling, betalingen in de eurozone, enz.), in de wetgevingssfeer (financiële controle, administratieve rompslomp, enz.), over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden (evenwicht tussen privéleven en werk, diversiteit en discriminatie op het werk, enz.), alsmede over gevarieerde onderwerpen zoals belastingen, milieuwetgeving, consumentenbescherming e.d.

Moet ik aan elke enquête deelnemen?

Nee, u doet alleen mee als u belangstelling voor het onderwerp heeft.

Laatste bijwerking: 31/10/2010 | Naar boven