Bieži uzdoti jautājumi

Kā Eiropas Biznesa panelis (EBTP) var palīdzēt man?

Piedaloties EBTP apspriešanās, jūs varat uzlabot vispārējo likumdošanas kvalitāti un palīdzēt radīt labāku uzņēmējdarbības vidi.

Kad Komisija izstrādā jaunu tiesību aktu un citu iniciatīvu projektus, tai jānoskaidro, kuri jautājumi ir svarīgi uzņēmumiem.

Pateicoties jūsu viedoklim, EBTP apspriešanas palīdzēs Komisijai gūt skaidrāku priekšstatu par to, kā attiecīgais tiesību akts ietekmēs jūsu uzņēmumu.

Kad ES iniciatīva ir apstiprināta un tiek īstenota, jūs varat mums pavēstīt, kā tā ietekmē uzņēmumu un vai tai ir kāda nevēlama sekundāra ietekme.

Vai EBTP var piedalīties jebkurš uzņēmums?

Jā, ja tas ir dibināts Eiropas Savienībā, Norvēģijā vai Īslandē.

Kā varu kļūt par EBTP dalībnieku?

Lai reģistrētu dalību, vienkārši sazinieties ar savas valsts koordinatoru un paziņojiet Komisijai dažas svarīgākās ziņas par savu uzņēmumu, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

Mēs šo informāciju apstrādāsim pilnīgi konfidenciāli.

Kas notiek, kad es reģistrēju savu uzņēmumu Eiropas Biznesa panelī?

Paneļa datubāzē glabāsies jūsu kontaktinformācija. Jūsu valsts koordinators to pārbaudīs un, iespējams, ar jums sazināsies, lai noskaidrotu vēl ko.

Kad jūsu dalība būs apstiprināta, ar jums sazināsies pa e-pastu un aicinās piedalīties nākamajā paneļa apspriešanā. E-pastā būs arī norādīts jūsu lietotājvārds un parole.

Cik reizes gadā notiek apspriešanas?

Katru gadu notiek aptuveni 6 – 8 apspriešanas par dažādiem tematiem, kas saistīti ar uzņēmuma ikdienas darbu.

Cik laika vajadzīgs, lai atbildētu uz apspriežamajiem jautājumiem?

Aptuveni 15 minūtes. Katrā apspriešanā jāaizpilda īsa anketa internetā.

Kā varu atjaunināt ziņas par savu uzņēmumu?

Informējiet savu valsts koordinatoru, un viņš to izdarīs jūsu vietā.

Vai panelī var reģistrēties arī organizācijas, kas pārstāv uzņēmumus?

– Eiropas Biznesa panelī var piedalīties tikai atsevišķi uzņēmumi. Taču organizācijas, kas pārstāv uzņēmumus, un tirdzniecības apvienības ir aicinātas informēt uzņēmumus, kurus tās pārstāv, par Eiropas Biznesa paneli, lai tie varētu reģistrēties.

Kad beidzas dalība Eiropas Biznesa panelī?

Jūs varat būt paneļa dalībnieks tik ilgi, cik vēlaties. Ja vēlaties dalību pārtraukt, vienkārši nosūtiet e-pastu savam valsts koordinatoram.

Kādas ziņas man jāsniedz, kad reģistrēju savu uzņēmumu?

  • Uzņēmuma pamatdarbības nozare.
  • Darbinieku skaits.
  • Jānorāda, vai importējat vai eksportējat preces vai pakalpojumus pāri robežām ES teritorijā vai ārpus tās.
  • Tā uzņēmuma darbinieka kontaktinformācija, kuram jāsūta apspriežamie jautājumi.

Ar šīs informācijas palīdzību tiek pārbaudīts, vai panelī ir pietiekami laba statistiskā pārstāvība. Tā arī ļauj sīkāk analizēt rezultātus. Lai atjauninātu ziņas par savu uzņēmumu, sazinieties ar savas valsts koordinatoru.

Vai es saņemšu kādu informāciju pēc apspriešanas beigām?

  • Statistiku – visu atbilžu kopsavilkumu. To publicēs Eiropas Biznesa paneļa tīmekļa vietnē nedēļas laikā pēc apspriešanas beigām.
  • Īsu ziņojumu, kurā būs svarīgākie secinājumi un sīkāka informācija par politiskajiem pasākumiem un turpmāko darbu. To saņemsiet 3–4 nedēļas vēlāk.
  • Apkārtrakstu, kurā būs ziņas par jaunākajām apspriešanām un sīkāka informācija par to, kā paneļa apspriešanu rezultāti ir pārtapuši jaunās politiskajās iniciatīvās. To saņemsiet divreiz gadā.
  • Citu, neformālu informāciju varat saņemt no sava valsts koordinatora.

Kā varu uzzināt, vai mans ieguldījums ir ietekmējis ES politiskos lēmumus?

Komisija dara visu iespējamo, lai izskaidrotu, kā ir uztvertas Eiropas Biznesa paneļa apspriešanas un kāda nozīme tām ir bijusi lēmumu pieņemšanas procesā. Piemēram, tas tiks skaidri norādīts katru reizi, kad paneļa apspriešanu rezultātus izmantos ziņojumos, uz kuriem pamatojas turpmākie politiskie priekšlikumi.

Komisija arī izskaidros, kā paneļa apspriežu rezultāti ņemti vērā, novērtējot un salīdzinot dažādas politikas alternatīvas.

Kādos jautājumos ar uzņēmumiem parasti apspriežas?

Mēs ar jums apspriežamies visdažādākajos jautājumos, kas ir tieši saistīti ar uzņēmumiem. Katrā reizē (aptuveni 6-8 apspriešanas gadā) tiek apspriests kāds cits temats.

Līdz šim ir apspriesti finansiāli jautājumi (piemēram, banku kredītu pieejamība uzņēmumiem, novēloti maksājumi, maksājumi eirozonā u.tml.), normatīvā vide (piemēram, grāmatvedības un revīzijas noteikumi, uzņēmumu administratīvais slogs u.tml.), tiesību akti par nodarbinātību (piemēram, līdzsvars starp darba un privāto dzīvi, daudzveidība un diskriminācija darbavietā u.tml.), nodokļu politika, tiesību akti par vidi, patērētāju aizsardzība u.c.

Vai man jāpiedalās visās apspriešanās?

NĒ, nebūt ne, varat izvēlēties, kurā apspriešanā piedalīties.

Pēdējā atjaunināšana: 31/10/2010 | Lapas sākums