Dažnai užduodami klausimai

Kaip Europos verslo nuomonės tyrimo grupė (EBTP) gali man padėti?

Dalyvaudami EBTP konsultacijose padėsite gerinti teisės aktų kokybę ir kurti geresnę verslo aplinką.

Rengdama naują politiką ir naujus teisės aktus, Komisija turi nustatyti, kokie klausimai verslui yra svarbūs.

Atsakę į EBTP klausimyną, padėsite Komisijai susidaryti aiškesnį vaizdą apie tai, kokį poveikį teisės aktai turės jūsų verslui.

Kai nauja politika bus pradėta taikyti, galėsite mums pranešti, kaip ji paveikė jūsų verslą (taip pat norėtume sužinoti apie netikėtą pašalinį poveikį).

Ar prie EBTP gali prisijungti kiekviena įmonė?

Taip, kiekviena Europos Sąjungoje (taip pat Norvegijoje arba Islandijoje) įsisteigusi įmonė.

Kaip galima tapti EBTP nariu?

Jei norite tapti EBTP nariu, kreipkitės į nacionalinį koordinatorių ir pateikite Komisijai pagrindinius savo įmonės duomenis užpildydami registracijos formą.

Ši informacijai bus tvarkoma konfidencialiai.

Kas vyksta po to, kai mano įmonė užregistruojama kaip EBTP narė?

Jūsų kontaktiniai duomenys saugomi EBTP duomenų bazėje. Juos patikrina nacionalinis koordinatorius. Jis gali paprašyti jūsų atsakyti į keletą papildomų klausimų.

Kai jūsų narystė bus patvirtinta, jums apie tai bus pranešta e. paštu. Be to, būsite pakviesti dalyvauti kitose EBTP konsultacijose. Šiame e. laiške bus nurodytas jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis.

Kiek konsultacijų rengiama per metus?

Kasmet rengiamos maždaug 6–8 konsultacijos su kasdienine įmonių veikla susijusiomis temomis.

Kiek laiko reikia atsakyti į klausimyną?

Apie 15 minučių. Per konsultacijas tereikia atsakyti į trumpą elektroninį klausimyną.

Per kiek laiko galima pateikti atsakymus?

Paprastai per 4 savaites.

Kaip atnaujinti įmonės duomenis?

Apie norimus pakeitimus praneškite savo EBTP nacionaliniam koordinatoriui, ir jis juos įves.

Ar EBTP narėmis gali tapti pramonei ir įmonėms atstovaujančios organizacijos?

NE, prie EBTP gali prisijungti tik atskiros įmonės. Jei esate įmonėms atstovaujanti organizacija ar prekybos asociacija, galite informuoti atstovaujamas įmones apie EBTP, kad jos galėtų prisijungti.

Kada baigiasi narystės EBTP galiojimas?

Jūsų įmonė EBTP nare gali būti tiek, kiek pageidaujate. Jei norite nutraukti narystę, jums tereikia nacionaliniam koordinatoriui nusiųsti e. laišką su prašymu pašalinti jūsų įmonę iš EBTP.

Kokią informaciją reikia suteikti registruojant įmonę?

Paprastai:

  • pagrindinę veiklos sritį (ekonomikos sektorių);
  • darbuotojų skaičių;
  • ar jūsų įmonė užsiima prekių (paslaugų) importo arba eksporto veikla ES viduje arba už jos ribų;
  • jūsų įmonės darbuotojo, kuriam turėtų būti siunčiami konsultacijų klausimai, kontaktinius duomenis.

Šie duomenys naudojami atliekant konsultacijų rezultatų statistinę analizę. Jei norite juos atnaujinti, susisiekite su nacionaliniu koordinatoriumi.

Kokia informacija gaunama po dalyvavimo konsultacijose?

  • Statistiniai duomenys: pasibaigus konsultacijoms per savaitę EBTP svetainėje paskelbiami visų per konsultacijas gautų atsakymų santrauka;
  • suvestinė ataskaita (po 3 – 4 savaičių su pagrindinėmis išvadomis ir išsamesne informacija apie politikos poveikį ir būsimus veiksmus);
  • naujienų biuletenis: dukart per metus skelbiamoje naujausių konsultacijų apžvalgoje informuojama apie tai, kaip į EBTP konsultacijų rezultatus atsižvelgta rengiant naujus teisės aktus;
  • neoficiali informacija gaunama susisiekus su nacionaliniu koordinatoriumi.

Kaip matyti, ar į mano atsakymus ir pastabas atsižvelgta formuojant ES politiką?

Komisija siekia kuo geriau paaiškinti, kaip buvo panaudoti per EBTP konsultacijas gauti atsakymai ir kaip į juos atsižvelgta priimant sprendimus. Pavyzdžiui, jei EBTP konsultacijų rezultatai naudojami ataskaitose, rengiamose ruošiant būsimos politikos pasiūlymus, kaskart tai aiškiai nurodoma.

Komisija taip pat paaiškina, kaip į EBTP konsultacijų rezultatus atsižvelgta vertinant ir lyginant įvairias svarstomas strategijas.

Dėl kokių klausimų paprastai konsultuojamasi su įmonėmis?

Su įmonėmis konsultuojamasi tik tais klausimais, kurie yra tiesiogiai susiję su įmonių veikla. Klausimų temos gali būti labai įvairios. Kiekvienos konsultacijos (maždaug 6–8 per metus) skirtos konkrečiai temai.

Iki šiol su įmonėmis buvo konsultuojamasi finansų (pvz., galimybės įmonėms gauti bankų kreditus, pavėluotų mokėjimų, mokėjimų euro zonoje ir t. t.), reglamentavimo aplinkos (pvz., apskaitos ir audito taisyklių, įmonėms tenkančios administracinės naštos ir t. t.), užimtumo ir darbo teisės (pvz., darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo, įvairovės ir diskriminacijos darbo vietoje ir t. t.), mokesčių, aplinkos teisės aktų, vartotojų apsaugos ir kitomis temomis.

Ar privaloma dalyvauti visose konsultacijose?

Visiškai NE, galite dalyvauti tose konsultacijose, kurių temos jus domina.

Paskutinį kartą atnaujinta: 31/10/2010 | Į puslapio pradžią