Gyakran feltett kérdések

Miben lehet az Európai Vállalkozási Tesztpanel (EBTP – European Business Test Panel) segítségemre?

Az Önök hozzájárulásával az EBTP-konzultációk javíthatnak a jogszabályok általános színvonalán, és segíthetnek jobb üzleti környezetet teremteni.

A Bizottságnak, amikor új politikákat és jogszabályokat dolgoz ki, meg kell tudnia, mely kérdések fontosak a vállalkozások számára.

Az EBTP-konzultációk révén az Önök észrevételei segítik a Bizottságot abban, hogy világosabb képet alkosson arról, milyen hatása lesz a tervezett jogszabályoknak a vállalkozásokra.

Amint pedig az tervezett szakpolitika megvalósul, Önnek lehetősége van arra, hogy visszajelzést adjon arról, mi történt ténylegesen, az esetleges nem várt mellékhatásokat is beleértve.

Bármely vállalkozás csatlakozhat az Európai Vállalkozási Tesztpanelhez?

Minden olyan vállalkozás csatlakozhat, amely az Európai Unióban (vagy Norvégiában vagy Izlandon) székhellyel rendelkezik.

Hogyan lehet EBTP-taggá válni?

Ha Ön szeretne a tesztpanel tagja lenni, vegye fel a kapcsolatot hazájának koordinátorával. Meg kell adnia a Bizottságnak néhány alapvető információt vállalkozásáról, ezért ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

A megadott adatokat a Bizottság szigorúan bizalmasan kezeli.

Mi történik akkor, amikor EBTP-tagságra regisztrálom vállalkozásomat?

Az Ön elérhetőségi adatai bekerülnek az EBTP-adatbázisba, majd az Ön országának koordinátora ellenőrzi őket, és szükség esetén további kérdéseket tesz fel Önnek.

Amint az Ön vállalkozásának tagságát jóváhagyja, a Bizottság értesíti Önt erről e-mailben, továbbá felkéri, hogy vegyen részt a következő EBTP-konzultációban. Az e-mail tartalmazni fogja az Ön felhasználónevét és jelszavát.

Hány konzultációra kerül sor egy évben?

Évente körülbelül 6 – 8 konzultációra, a mindennapi vállalkozói tevékenységet érintő különféle témákban.

Mennyi időt vesz igénybe a kérdések megválaszolása?

Mintegy 15 percet – rövid online kérdőívekről van szó.

Mennyi időn belül kell válaszolnom?

Általában négy héten belül.

Hogyan frissíthetem a vállalkozásomról megadott adatokat?

Értesítse a változásról országának EBTP-koordinátorát, ő majd frissíti az adatokat.

Iparágakat, illetve vállalkozásokat képviselő szervezetek is lehetnek EBTP-tagok?

NEM– az Európai Vállalkozási Tesztpanelhez kizárólag vállalkozások csatlakozhatnak. Érdekképviselet vagy szakmai szövetség nem regisztrálhat, de felhívhatja az általa képviselt vállalkozások figyelmét arra, hogy ők csatlakozhatnak az EBTP-hez.

Meddig lehet az EBTP tagja maradni?

Ön bármeddig tagja maradhat a tesztpanelnek. Ha ki szeretne lépni, országa koordinátorának írt e-mailben kérheti, hogy töröljük vállalkozását a tesztpanelből.

Milyen információkat kell megadnom vállalkozásom regisztrálásakor?

Elsősorban az alábbiakat:

  • mi vállalkozásának fő tevékenységi területe (gazdasági ágazat);
  • hány alkalmazottat foglalkoztat;
  • foglalkozik-e termékek/szolgáltatások kivitelével, illetve behozatalával, és ha igen, ez a tevékenység az Európai Unióra korlátozódik vagy a világ más országaira is kiterjed;
  • a kapcsolattartó személy adatai, akinek a vállalkozáshoz intézett konzultációs felkéréseket küldhetjük.

Ezek az információk arra szolgálnak, hogy nyomon lehessen követni, a tesztpanel teljesíti-e a statisztikai reprezentativitás kritériumát, és az eredményeket részletesebb elemzésnek lehessen alávetni. Ha a megadott információkat frissíteni szeretné, vegye fel a kapcsolatot országa koordinátorával.

Milyen visszajelzést kapok azokról a konzultációkról, amelyekben részt vettem?

  • statisztikák – a válaszok összegzését az EBTP honlapján tesszük közzé legkésőbb egy héttel a konzultáció lezárása után;
  • összefoglaló jelentés – három-négy héttel később közzétesszük a konzultáció főbb következtetéseit, továbbá részletesebb tájékoztatással szolgálunk a szakpolitikai vonatkozásokkal valamint a jövőbeni intézkedések nyomon követésével kapcsolatban;
  • hírlevél – évente kétszer áttekintést adunk a legújabb konzultációk állásáról, és részletesen bemutatjuk, hogy az EBTP-konzultációk eredménye hogyan járult hozzá az új szakpolitikák kialakításához;
  • nem hivatalos visszajelzés – ha Ön felveszi a kapcsolatot hazája koordinátorával.

Hogyan tudhatom meg, hogy hozzájárulásom hozott-e változást az EU döntéshozatalába?

A Bizottság arra törekszik, hogy felvilágosítást adjon arról, miként kezeli az egyes EBTP-konzultációkat, és milyen szerepet játszanak azok a döntéshozatali folyamatban. Így például minden alkalommal, amikor az EBTP-konzultációk eredményét új szakpolitikák előkészítésére és leírására szolgáló jelentésekhez használja fel, ezt egyértelműen jelzi.

A Bizottság azt is kifejti, hogyan vette figyelembe az EBTP-konzultációk eredményét a különböző szakpolitikai megoldások értékelése és összehasonlítása során.

Milyen kérdésekben konzultál a Bizottság a vállalkozásokkal?

Csak olyan kérdésekben kérjük ki az Ön véleményét, amelyek a vállalkozásokra (azok széles körére) közvetlen hatással vannak. Minden konzultáció (mintegy 6–8 évente) más-más témában indul.

Az eddigi konzultációk többek között az alábbi témákkal foglalkoztak: pénzügyi kérdések (bankhitelek hozzáférhetősége a vállalkozások számára, késedelmes kifizetések, fizetési műveletek az euróövezetben stb.), foglalkoztatás és munkajog (a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése, sokféleség és hátrányos megkülönböztetés a munkahelyen stb.), adózás, környezetvédelmi jogszabályok, fogyasztóvédelem stb.

Részt kell-e vennem minden konzultációban?

NEM, egyáltalán nem – kiválaszthatja azokat, amelyek témája érdekli Önt.

Utolsó frissítés: 31/10/2010 | Az oldal tetejére