Usein kysyttyä

Mitä hyötyä yrityksille on Eurooppalaisen yrityspaneelin (EBTP:n) toiminnasta?

Yrityspaneelin kuulemisten avulla pyritään parantamaan lainsäädäntöä ja tekemään olosuhteista EU:ssa liiketoiminnalle suotuisat.

Kun komissio tekee poliittisia linjauksia ja laatii uusia lakeja, se tarvitsee tietoa yrityksille tärkeistä asioista.

Yrityspaneelia kuulemalla komissio kerää tietoa siitä, miten lainsäädäntö vaikuttaa yritysten liiketoimintaan.

Lisäksi yritykset voivat antaa palautetta jo voimaan tulleiden lakien toimivuudesta ja niiden odottamattomistakin seurauksista.

Voiko mikä tahansa yritys liittyä Eurooppalaiseen yrityspaneeliin?

Yrityspaneeliin voivat liittyä kaikki EU:n alueella sekä Norjassa ja Islannissa sijaitsevat yritykset.

Kuinka Eurooppalaiseen yrityspaneeliin pääsee jäseneksi?

Jäseneksi voi rekisteröityä ottamalla yhteyttä kansalliseen koordinaattoriin ja täyttämällä rekisteröintilomakkeen, jolla annetaan komissiolle perustiedot yrityksestä.

Jäsentietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Mitä rekisteröitymisen jälkeen tapahtuu?

Yhteystietosi tallennetaan yrityspaneelin tietokantaan. Kansallinen koordinaattori tarkistaa ne ja kysyy tarvittaessa lisätietoja.

Jäsenyyden hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse, ja uusi jäsen saa myös pyynnön osallistua seuraavaan yrityspaneelin kuulemiseen. Lisäksi samaisessa sähköpostiviestissä lähetetään käyttäjätunnus ja salasana.

Kuinka monta kuulemista järjestetään vuosittain?

Kuulemisia järjestetään vuosittain 6 – 8, ja ne käsittelevät päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä aiheita.

Kuinka kauan vastaaminen kestää?

Noin 15 minuuttia – jokaisessa kuulemisessa vastataan yhteen lyhyeen kyselyyn verkossa.

Kuinka pian kyselyyn on vastattava?

Yleensä neljän viikon kuluessa.

Voivatko toimialoja ja yrityksiä edustavat järjestöt liittyä yrityspaneeliin?

Eivät voi – yrityspaneeli on tarkoitettu vain yksittäisille yrityksille. On kuitenkin suositeltavaa, että yrityksiä ja kauppaa edustavat järjestöt tiedottavat Eurooppalaisesta yrityspaneelista jäsenilleen, jotta nämä voivat liittyä sen jäseniksi.

Milloin yrityspaneelin jäsenyys päättyy?

Paneelin jäsenenä voi olla niin kauan kuin haluaa. Yrityspaneelista voi erota ottamalla yhteyttä kansalliseen koordinaattoriin ja pyytämällä häntä poistamaan yrityksen paneelista.

Mitä tietoja yrityksestä on toimitettava rekisteröitymisen yhteydessä?

Perustiedot:

  • yrityksen pääasiallinen toimiala (talouden sektori)
  • työntekijöiden lukumäärä
  • tuoko yrityksesi tuotteita tai palveluja muista EU-maista tai EU:n ulkopuolelta tai viekö se niitä muihin EU-maihin tai EU:n ulkopuolelle
  • sen henkilön yhteystiedot yrityksessä, jolle kuulemispyynnöt tulee lähettää

Näitä tietoja käytetään apuna kuulemisista saatavien tulosten tilastollisessa analysoinnissa. Tietoja voi päivittää ottamalla yhteyttä omaan kansalliseen koordinaattoriin.

Millaista palautetta kuulemisten jälkeen on saatavilla?

  • tilastot – kaikista vastauksista kootaan tiivistelmä, joka julkaistaan yrityspaneelin verkkosivustolla viikon kuluessa siitä, kun kuuleminen päättyy
  • tiivistelmäraportti – ilmestyy 3 – 4 viikkoa myöhemmin ja sisältää tärkeimmät päätelmät sekä lisätietoa käytännön vaikutuksista ja tulevista toimenpiteistä
  • jäsenkirje – kahdesti vuodessa julkaistava katsaus viimeisimpiin kuulemisiin sisältää tarkempaa tietoa kuulemistulosten vaikutuksista lainsäädäntöön
  • epävirallinen palaute – kansallisen koordinaattorin kautta

Mistä tiedän, onko vastaukseni vaikuttanut EU:n päätöksentekoon?

Komissio raportoi parhaansa mukaan siitä, miten kuulemisia on hyödynnetty ja miten ne ovat vaikuttaneet päätöksentekoon. Esimerkiksi aina, kun yrityspaneelin kuulemisten tuloksia käytetään tulevia ehdotuksia valmistelevissa ja kuvaavissa raporteissa, tästä on selkeä maininta.

Lisäksi komissio selostaa, kuinka yrityspaneelin kuulemisten tulokset on otettu huomioon, kun eri vaihtoehtoja on vertailtu ja arvioitu.

Mistä asioista kuulemisissa kerätään tietoa?

Kysymykset koskevat monenlaisia yritystoimintaan välittömästi vaikuttavia asioita. Vuosittain järjestetään 6 – 8 kuulemista, ja niistä jokainen käsittelee eri aihetta.

Tähän mennessä aiheina ovat olleet esimerkiksi rahoitus (luottojen saatavuus, maksuviivästykset, maksut euroalueella), sääntely-ympäristö (tilinpäätös- ja tilintarkastussäännökset, yritysten hallinnollinen rasitus), työllisyys- ja työvoimalainsäädäntö (työ- ja yksityiselämän välinen tasapaino, moninarvoisuus ja syrjintä työyhteisöissä), verotus, ympäristölainsäädäntö ja kuluttajansuoja.

Onko jokaiseen kuulemiseen osallistuttava?

Kuulemisiin osallistuminen ei ole pakollista: voit vastata kyselyihin, jotka käsittelevät sinua kiinnostavia aiheita.

Viimeisin päivitys: 31/10/2010 | Sivun alkuun