Korduvad küsimused

Kuidas saab Euroopa Ettevõtete Testpaneel mind aidata?

Teie abiga saab Euroopa Ettevõtete Testpaneeli konsultatsioonide kaudu parandada üleüldist õigusaktide kvaliteeti ning aidata luua parem ettevõtluskeskkond.

Kui komisjon koostab uut poliitikat ning õigusakte, on tal vaja määratleda, millised on ettevõtluse jaoks tähtsad küsimused.

Teie panus Euroopa Ettevõtete Testpaneeli konsultatsioonidesse aitab komisjonil luua selgema pildi sellest, kuidas õigusaktid mõjutavad teie ettevõtlust.

Kui asjaomane poliitika on juba olemas, saate meile anda tagasisidet selle kohta, kuidas see toimis, kaasaarvatud selle ootamatute kõrvalmõjude kohta.

Kas iga ettevõte saab ühineda Euroopa Ettevõtete Testpaneeliga?

Jah, kui ta asub Euroopa Liidus (või Norras või Islandil).

Kuidas saada Euroopa Ettevõtete Testpaneeli liikmeks?

Liikmeks registreerimiseks võtke ühendust oma riikliku koordinaatoriga ning esitage komisjonile oma ettevõtte kohta teatavaid põhiandmeid, täites asjaomase registreerimisvormi.

Kõnealust teavet käsitletakse täiesti konfidentsiaalselt.

Mis juhtub, kui registreerin oma ettevõtte Euroopa Ettevõtete Testpaneeli liikmeks?

Teie kontaktandmeid hoitakse Euroopa Ettevõtete Testpaneeli andmebaasis ning kontrollitakse teie riikliku koordinaatori poolt, kes võib teile esitada täiendavaid küsimusi.

Kui teie liikmelisus on heaks kiidetud, teavitatakse teid e-kirja teel ning kutsutakse teid osalema järgmises Euroopa Ettevõtete Testpaneeli konsultatsioonis. Kõnealune e-kiri sisaldab ka teie kasutajanime ja salasõna.

Mitu konsultatsiooni toimub igal aastal?

Umbes 6–8 konsultatsiooni aastas igapäevase ettevõtlusega seotud erinevatel teemadel.

Kui kaua võtab konsultatsioonile vastamine aega?

Umbes 15 minutit – konsultatsiooni raames palutakse vastata lühikesele veebipõhisele küsimustikule.

Kui kaua saab küsimustikule vastata?

Tavaliselt kestab konsultatsioon 4 nädalat.

Kas tööstuse ja ettevõtluse esindusorganisatsioonid saavad end samuti registreerida Euroopa Ettevõtete Testpaneeli liikmeks?

EI – Euroopa Ettevõtete Testpaneeli liikmeteks saavad olla vaid ettevõtted. Kui te olete ettevõtluse esindusorganisatsioon või kaubandusassotsiatsioon, olete siiski teretulnud teavitama teie esindatavaid ettevõtteid Euroopa Ettevõtete Testpaneelist, et nad saaksid sellega liituda.

Millal lõpeb Euroopa Ettevõtete Testpaneeli liikmelisus?

Võite olla Euroopa Ettevõtete Testpaneeli liige nii kaua kui soovite. Liikmelisuse lõpetamiseks saatke lihtsalt vastav e-kiri oma riiklikule koordinaatorile.

Millist teavet pean ettevõtte registreerimisel esitama?

Peamiselt

  • teie ettevõtte peamine tegevusvaldkond (majandussektor);
  • töötajate arv;
  • kas impordite või ekspordite tooteid/teenuseid ELi siseselt või väljaspool;
  • selle isiku kontaktandmed teie ettevõttes, kellele saata konsultatsioonis osalemise kutsed.

Kõnealust teavet kasutatakse paneeli statistilise esindatavuse määratlemiseks ning see võimaldab tulemuste üksikasjalikumat analüüsi. Oma teabe ajakohastamiseks võtke ühendust riikliku koordinaatoriga.

Millist tagasisidet saan pärast konsultatsioonis osalemist?

  • Statistika – kokkuvõte kõigist vastustest, mis avaldatakse Euroopa Ettevõtete Testpaneeli veebisaidil nädalal jooksul pärast konsultatsiooni lõppemist.
  • Kokkuvõtlik aruanne – 3–4 nädalat hiljem, mis sisaldab peamisi järeldusi ning rohkem teavet poliitikamõjude ning järelmeetmete kohta tulevikus.
  • Uudiskiri – kaks korda aastas – ülevaade viimaste konsultatsioonide hetkeseisu kohta ning üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas Euroopa Ettevõtete Testpaneeli tulemusi on kasutatud uue poliitika kujundamises.
  • Mitteametlik tagasiside – võttes ühendust teie riikliku koordinaatoriga.

Kuidas ma saan teada, kas minu panust on võetud arvesse ELi poliitikakujundamise protsessis?

Komisjon annab oma parima selleks, et selgitada, kuidas Euroopa Ettevõtete Testpaneeli konsultatsioone käsitleti ning milline oli kõnealuste tulemuste osa otsustusprotsessis. Näiteks iga kord, mil Euroopa Ettevõtete Testpaneeli konsultatsioonide tulemusi kasutatakse tulevasi poliitikaettepanekuid käsitlevate aruannete koostamisel ja kirjeldamisel, leiab see selget äramärkimist.

Komisjon selgitab samuti, kuidas Euroopa Ettevõtete Testpaneeli konsultatsioonide tulemusi võeti arvesse erinevate poliitikasuundade võimaluste hindamisel ja võrdlemisel.

Milliste teemade puhul ettevõtetega tavaliselt konsulteeritakse?

Me konsulteerime teiega vaid ettevõtlusega otseselt seotud küsimustes (suur valik teemasid). Iga konsultatsioon (umbes 6–8 konsultatsiooni aastas) käsitleb erinevat teemat.

Siiani on teemad hõlmanud rahandusküsimusi (nt pangakrediidi kättesaadavus ettevõtetele, hilinenud maksed, euroala maksed jne), õiguslikku keskkonda (nt raamatupidamis- ja auditeerimiseeskirjad, ettevõtete halduskoormus jne), tööhõive- ning tööõigust (nt töö- ja eralelu tasakaal, mitmekesisus ja diskrimineerimine töökohal jne), maksundust, keskkonnaalased õigusakte, tarbijakaitset jne.

Kas pean igas konsultatsioonis osalema?

EI, sugugi mitte – võite vastata teid huvitavat teemat käsitlevale konsultatsioonile.

Viimati muudetud: 31/10/2010 | Üles