Συχνές ερωτήσεις

Ποιο θα είναι το όφελος από τη συμμετοχή μου στη Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (EBTP);

Συμμετέχοντας στις διαβουλεύσεις της EBTP, μπορείτε να συμβάλετε στη βελτίωση της νομοθεσίας και στη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει νέες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, προσπαθεί να εντοπίσει τα ζητήματα που είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις.

Οι απαντήσεις σας στις διαβουλεύσεις της EBTP θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει μια σαφέστερη εικόνα του αντικτύπου που θα έχει η σχεδιαζόμενη νομοθεσία στις επιχειρήσεις.

Μπορείτε ακόμη να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από την εφαρμογή μιας πολιτικής, αναφέροντας ακόμη και τυχόν παρενέργειες που δεν ήταν αναμενόμενες.

Μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να γίνει μέλος της EBTP;

Ναι, εάν έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (καθώς και στη Νορβηγία ή την Ισλανδία).

Από πού μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EBTP;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή της EBTP στη χώρα σας ή τη γραμματεία της EBTP.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της EBTP;

Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας συντονιστή και δώστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, συμπληρώνοντας ένα δελτίο εγγραφής.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Τι θα συμβεί όταν εγγράψω την επιχείρησή μου ως μέλος της EBTP;

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα αποθηκευθούν στη βάση δεδομένων της EBTP και θα ελεγχθούν από τον εθνικό σας συντονιστή, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να σας ζητήσει μερικά ακόμη συμπληρωματικά στοιχεία.

Μόλις εγκριθεί η εγγραφή σας, θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση και θα σας καλέσουμε να συμμετάσχετε στην επόμενη διαβούλευση της EBTP. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβετε θα αναφέρεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας.

Πόσες διαβουλεύσεις γίνονται κάθε χρόνο;

Γύρω στις 6 - 8 κάθε χρόνο, για διάφορα θέματα που σχετίζονται με καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πόσο χρόνο θα μου πάρει να απαντήσω στο ερωτηματολόγιο;

Γύρω στα 15 λεπτά. Κάθε διαβούλευση περιλαμβάνει μόνον ένα σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

Μπορούν να εγγραφούν στην EBTP ενώσεις βιομηχανιών ή επιχειρήσεων;

ΟΧΙ. Η EBTP είναι ανοικτή μόνον σε μεμονωμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, εάν ο φορέας σας εκπροσωπεί επιχειρήσεις ή είναι εμπορικός σύλλογος, μπορείτε να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις που εκπροσωπείτε σχετικά με την EBTP, έτσι ώστε να γίνουν και αυτές μέλη της.

Πότε λήγει η συμμετοχή μου ως μέλους στην EBTP;

Μπορείτε να είστε μέλος της EBTP για όσο καιρό επιθυμείτε. Για να αποχωρήσετε, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον εθνικό σας συντονιστή, ζητώντας του να αφαιρέσει το όνομά σας από την ομάδα.

Τι είδους πληροφορίες πρέπει να παράσχω κατά την εγγραφή της επιχείρησής μου;

Τα εξής βασικά στοιχεία:

  • τον κυριότερο τομέα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας (οικονομικό τομέα)
  • τον αριθμό των υπαλλήλων σας
  • εάν εισάγετε ή εξάγετε αγαθά/υπηρεσίες πέραν των συνόρων της χώρας σας είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ
  • τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου της επιχείρησής σας στο οποίο πρέπει να αποστέλλονται τα ερωτηματολόγια.

Με τις πληροφορίες αυτές εξακριβώνεται η αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης της ομάδας για στατιστικούς σκοπούς και καθίσταται δυνατή η ακριβέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας συντονιστή.

Τι είδους ενημέρωση θα λαμβάνω μετά τη συμμετοχή μου στη διαβούλευση;

  • Στατιστικά στοιχεία – σύνοψη όλων των απαντήσεων –, που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της EBTP εντός μίας εβδομάδας μετά τη λήξη της διαβούλευσης.
  • Συνοπτική έκθεση, 3 – 4 εβδομάδες αργότερα, με τις κυριότερες διαπιστώσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της προτεινόμενης πολιτικής και τη μελλοντική της παρακολούθηση
  • Ενημερωτικό δελτίο (δύο φορές τον χρόνο): ανασκόπηση των πρόσφατων διαβουλεύσεων και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της EBTP ελήφθησαν υπόψη στη χάραξη νέων πολιτικών.
  • Ανεπίσημη ενημέρωση, κατόπιν επικοινωνίας με τον εθνικό σας συντονιστή.

Πώς μπορώ να μάθω εάν οι απαντήσεις μου επηρέασαν την πολιτική της ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το καλύτερο δυνατό για να εξηγήσει πώς λαμβάνονται υπόψη οι διαβουλεύσεις της EBTP και για να δείξει τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, κάθε φορά που τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της EBTP αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση μελλοντικών πρωτοβουλιών, αυτό θα αναφέρεται με σαφήνεια στις σχετικές εκθέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της EBTP λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση και τη σύγκριση εναλλακτικών επιλογών.

Για ποια θέματα ζητείται η γνώμη των επιχειρήσεων;

Ζητούμε τη γνώμη σας για θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις (ευρύ φάσμα θεμάτων). Κάθε διαβούλευση (συνολικά 6-8 περίπου τον χρόνο) αφορά διαφορετικό θέμα.

Μέχρι σήμερα, τα θέματα περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά ζητήματα (π.χ. διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για επιχειρήσεις, καθυστερημένες πληρωμές, πληρωμές στη ζώνη του ευρώ κ.λπ.), την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. κανόνες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου, διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις κ.λπ.), την εργατική νομοθεσία (π.χ. ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, πολυμορφία και διακρίσεις στην εργασία κ.λπ.), φορολογία, περιβαλλοντική νομοθεσία, προστασία των καταναλωτών κ.λπ.

Είναι υποχρεωτικό να λαμβάνω μέρος σε κάθε διαβούλευση;

ΟΧΙ, καθόλου. Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνον στις διαβουλεύσεις που αφορούν θέματα του ενδιαφέροντός σας.

Τελευταία ενημέρωση: 31/10/2010 | Αρχή σελίδας