Spørgsmål og svar (FAQ)

Hvordan kan Det Europæiske Virksomhedspanel (EBTP) hjælpe mig?

Med dit input vil EBTP's høringer forbedre lovgivningens generelle kvalitet og være med til at skabe et bedre erhvervsmiljø.

Når Kommissionen forbereder nye politiske initiativer og lovgivning, skal den vide, hvilke emner erhvervslivet lægger vægt på.

Dine bidrag til EBTP's høringer vil hjælpe Kommissionen med at danne sig et klarere billede af, hvordan lovgivningen påvirker din virksomhed.

Og når politikken er på plads, kan du give os tilbagemeldinger om, hvad der faktisk skete, og fortælle om eventuelle uventede bivirkninger.

Kan alle virksomheder komme med i EBTP?

Ja, hvis de ligger i EU (eller Norge eller Island).

Hvordan bliver man medlem af EBTP?

For at blive registreret som medlem, skal du blot kontakte din nationale koordinator og give Kommissionen nogle grundlæggende oplysninger om din virksomhed i en registreringsformular.

Oplysningerne bliver behandlet strengt fortroligt.

Hvad sker der, når jeg registrerer min virksomhed som medlem af EBTP?

Dine kontaktoplysninger bliver gemt i EBTP's database og tjekket af din nationale koordinator, som måske vil stille dig nogle flere spørgsmål.

Når dit medlemskab er blevet godkendt, får du besked om det i en e-mail sammen med en invitation til at deltage i den næste EBTP-høring. I e-mailen får du også dit brugernavn og password.

Hvor mange høringer er der hvert år?

Omkring 6–8 om året om en lang række emner, der vedrører de daglige aktiviteter i en virksomhed.

Hvor lang tid vil det tage mig?

Ca. et kvarter – du skal blot udfylde et kort spørgeskema online.

Hvordan opdaterer jeg oplysningerne om min virksomhed?

Du skal blot underrette din nationale EBTP-koordinator, så gør han eller hun det for dig.

Kan organisationer, der repræsenterer erhvervssammenslutninger, også blive registreret i EBTP?

NEJEBTP er kun åbent for individuelle virksomheder. Men hvis du repræsenterer en branche- eller erhvervsorganisation, er du meget velkommen til at fortælle de virksomheder, du repræsenterer, om EBTP, så de kan blive optaget.

Hvor længer varer et medlemskab af EBTP?

Du kan være medlem af EBTP så længe, du vil. Hvis du vil melde dig ud, sender du bare en e-mail til din nationale koordinator og beder om det.

Hvilken type oplysninger, skal jeg afgive, når jeg registrerer min virksomhed?

Først og fremmest:

  • din virksomheds hovedaktivitet (erhvervssektor)
  • antal ansatte
  • om du importerer eller eksporterer varer/tjenesteydelser over grænserne i EU eller til andre lande
  • kontaktoplysninger om den person i den virksomhed, som høringsanmodningerne skal sendes til.

Oplysningerne bruges til at holde øje med, om panelet er statistisk repræsentativt, og giver mulighed for mere detaljerede analyser af resultaterne. For at opdatere oplysninger skal du blot kontakte din nationale koordinator.

Hvilke tilbagemeldinger får jeg efter at have været med i en høring?

  • statistikker – et resumé af alle svarene – bliver offentliggjort på EBTP's websted senest en uge efter afslutningen af en høring
  • en kortfattet rapport – 3–4 uger senere, med de vigtigste resultater og flere oplysninger om de politiske implikationer og kommende opfølgning
  • et nyhedsbrev – to gange om året – med en oversigt over de seneste høringer og mere detaljerede oplysninger om, hvordan EBTP's resultater er afspejlet i nye politiske tiltag
  • uformelt feedback – ved at kontakte din nationale koordinator.

Hvordan kan jeg se, om mit bidrag har gjort en forskel for EU's politiske beslutninger?

Kommissionen gør sit bedste for at forklare, hvordan EBTP-høringer blev modtaget, og påpege, hvilken rolle de spillede i beslutningsprocessen. Hver gang resultaterne af EBTP-høringer bruges i rapporter som led i forberedelse og beskrivelse af kommende politiske initiativer, vil det f.eks. være tydeligt angivet.

Kommissionen vil også forklare, hvordan der blev taget hensyn til resultaterne af EBTP-høringer ved evalueringen og sammenligningen af forskellige politiske valgmuligheder.

Hvilke emner bliver virksomhederne normalt rådspurgt om?

Vi spørger kun om emner, som er direkte relevante for virksomheder (et bredt udsnit). Hver høring (6-8 om året) handler om et nyt emne.

Blandt de hidtidige emner kan nævnes finansielle spørgsmål (f.eks. virksomheders adgang til bankkredit, sene betalinger, betalinger i euroområdet m.m.), gældende regler (f.eks. regnskabs- og revisionsregler, den administrative byrde for virksomhederne m.m.), beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivning (f.eks. balance mellem arbejde og privatliv, mangfoldighed og diskrimination på arbejdspladsen m.m.), skat, miljølovgivning og forbrugerbeskyttelse m.m.

Er jeg nødt til at deltage i alle høringer?

NEJ, på ingen måde – du kan nøjes med at være med, når emnet interesserer dig.

Seneste opdatering: 31/10/2010 | Til toppen