Časté otázky

Jaký má Evropský podnikatelský konzultační panel (EBTP) pro podnikatele přínos?

Díky vaší účasti v konzultacích EBTP je možné zvyšovat celkovou kvalitu právních předpisů a vytvářet tak lepší podnikatelské prostředí.

Při přípravě nových politik a právních předpisů Komise vždy zjišťuje, které aspekty dané problematiky jsou důležité pro podnikatele.

Odpovědi, které od vás v konzultacích EBTP dostáváme, Komisi umožňují zhodnotit, jaký dopad bude nová legislativa mít na vaše podniky.

O zpětnou vazbu máme zájem i poté, co předpisy vstoupí v platnost. Je důležité vědět, do jaké míry byly naše odhady správné a jaké dopady nové předpisy skutečně měly, včetně těch nepředvídaných.

Může se členem EBTP stát kterýkoli podnik?

Ano může. Jedinou podmínkou je, že musí sídlit v Evropské unii (nebo v Norsku či na Islandu).

Jak se žádá o členství v EBTP?

Kontaktujte národního koordinátora a vyplňte registrační formulář. V něm po vás bude Komise chtít některé základní informace o vašem podniku.

Nadále však zůstanou přísně důvěrné.

Co následuje poté, co svoji firmu u EBTP zaregistruji?

Vaše kontaktní údaje budou uloženy v databázi EBTP. Pak je zkontroluje národní koordinátor, který se na vás případně obrátí s doplňujícími otázkami.

Po schválení vašeho členství dostanete e-mailem potvrzení a budete vyzváni k účasti v další nejbližší konzultaci EBTP. V tomto e-mailu také najdete uživatelské jméno a heslo.

Kolik konzultací se ročně organizuje?

Obvykle 6 až 8. Tematicky se dotýkají nejrůznějších každodenních podnikatelských aktivit.

Jak časově náročné konzultace bývají?

Zaberou vám okolo 15 minut. Konzultace mají formu krátkého dotazníku.

Lze údaje o naší firmě aktualizovat?

Ano. Stačí se obrátit na národního koordinátora EBTP, který vše zařídí.

Mohou se členy EBTP stát také organizace zastupující podnikatelské subjekty a odvětví?

NeEBTP je pouze pro podnikatele. Zastupitelské organizace a obchodní sdružení však samozřejmě mohou vyzvat subjekty, které zastupují, aby je v EBTP reprezentovaly.

Je členství v EBTP nějak časově omezeno?

Členem EBTP můžete být tak dlouho, jak chcete. Pokud se chcete členství vzdát, zašlete e-mail národnímu koordinátorovi a požádejte ho o ukončení.

Jaké informace budu muset poskytnout při registraci naší firmy?

Jedná se především o tyto údaje:

  • hlavní oblast činnosti (hospodářské odvětví)
  • počet zaměstnanců
  • zda dovážíte nebo vyvážíte produkty/služby přes hranice EU
  • kontakt na pracovníka vaší firmy, kterému budou zasílány výzvy k účasti v konzultacích

Tyto informace se využívají k vyhodnocení statistické reprezentativnosti získaných údajů a umožňují lepší analýzu výsledků. Pokud je budete chtít kdykoli v budoucnu aktualizovat, stačí o to požádat národního koordinátora.

Budu dostávat nějakou zpětnou vazbu?

  • statistiky – shrnutí odpovědí všech účastníků– zveřejňují se na internetových stránkách EBTP do týdne po ukončení konzultace
  • souhrnnou zprávu – po 3–4 týdnech; obsahuje hlavní zjištění a informace o tom, jak výsledky ovlivní tvorbu politiky a také informace o dalším postupu
  • věstník – zveřejňuje se dvakrát ročně; obsahuje přehled posledních konzultací a další podrobnosti o tom, jak se výsledky EBTP odrazily v politických opatřeních
  • neformální zpětnou vazbu – o tu můžete požádat národního koordinátora

Jak poznáme, že naše odpovědi mají na politiku EU nějaký vliv?

Komise se snaží o maximální transparentnost způsobu zpracování konzultací EBTP a informuje veřejnost o tom, jak výsledky ovlivnily rozhodovací proces. Například když se výsledky konzultací EBTP používají ve zprávách souvisejících s návrhy politických opatření, je to v textu vždy jasně uvedeno.

Komise ve svých dokumentech také uvádí, jak byly výsledky konzultací EBTP zohledněny při hodnocení a porovnávání různých politických alternativ.

Jaká témata Komise se členy panelu konzultuje?

Ptáme se pouze na to, co má přímou spojitost s podnikáním (v širším smyslu). Každá konzultace se zaměřuje na jiné téma.

V minulých konzultacích jsme se ptali například na finanční záležitosti (např. na dostupnost bankovních úvěrů pro společnosti, na zpožděné platby, platby v eurozóně atd.), právní prostředí (např. účetní pravidla a pravidla pro provádění auditů, administrativní zátěž společností atd.), zaměstnanost a pracovní právo (např. rovnováhu mezi prací a soukromým životem, diverzitu a diskriminaci na pracovišti atd.), daňový systém, právní předpisy týkající s životního prostředí, ochranu spotřebitelů atd.

Je účast v konzultacích povinná?

Vůbec ne – můžete odpovídat pouze na ta témata, která vás zajímají.

Poslední aktualizace: 31/10/2010 | Začátek stránky